orzelbaner
 
dsd

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

p. Paulina Jędrycha – Jońca, p. Joanna Kacperczyk - Michalska, p.Karolina Miarkowska

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

p. Artur Balczyński – j.ang, p. Agnieszka Bojanowska – j. ang, j.hiszp, p. Dorota Domżał – j. ang, p. Agata Iwańska – j. ang, j.hiszp, p.Olga Kalicińska – j. ang, p. Bożena Kożuch – j. niem, p. Sylwia Nowicka – Radwańska – j. ang, p. Bożena Sołdek – j.niem, p. Edyta Walczyk – j.niem, p. Halina Olszewska - j. hiszp

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

p. Katarzyna Bieńkowska – Wasiluk, p. Paweł Stachurski

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

p. Witold Baj, p. Katarzyna Marszałek, p. Justyna Surdyk

NAUCZYCIELE BIOLOGII I PRZYRODY

p. Joanna Borkowska, p. Adam Łapiński

NAUCZYCIEL FIZYKI

p. Witold Baj

NAUCZYCIEL CHEMII

p. Anna Laskowska - Ptak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

p. Ewa Smoleń

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

p. Małgorzata Lewicka, p. Monika Żak

NAUCZYCIEL TECHNIKI

p. Monika Żak

NAUCZYCIEL MUZYKI

p. Agnieszka Drzewska

NAUCZYCIELE PLASTYKI

p. Joanna Konieczna

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

p. Paweł Stachurski

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

p. Anna Słowik, p. Mariusz Szpirowski, p. Adrian Szydlik, p.Izabella Umiastowska, p. Hubert Wilk, p. Ewa Śliwak-Manowska

NAUCZYCIELE RELIGII

p. Grzegorz Baczewski, ks. Piotr Wyszyński, p. Adam Łapiński, p. Dorota Masternak

NAUCZYCIEL ETYKI

p. Grzegorz Baczewski

W SZKOLE DZIAŁA ŚWIETLICA SZKOLNA POD KIERUNKIEM

p. Małgorzaty Kożmińskiej

PEDAGODZY

p. Agnieszka Dołęgowska, p. Aneta Małachwiejczyk, p. Agnieszka Obłąkowska – Suchanek, p. Maria Jolanta Nawrocka-Rolewska

LOGOPEDA

p. Anna Łokietek, p. Karolina Pudlak

 

PSYCHOLOG

PEŁNI DYŻURY W SZKOLE (W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ)

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Marzena Czekaj, p. Katarzyna Barej, p. Justyna Skwarek, p. Maciej Skwarek, p. Maciej Szczęsnowicz, p. Magdalena Turkiewicz, p. Ewelina Witan, p. Malwina Nowak, p. Agnieszka Duszyńska, p. Iwona Majewska

 

W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, TERAPIA  PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA (wykaz zajęć przekazywany jest zainteresowanym uczniom)

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

p. Beata Molska, p. Danuta Pietrzykowska-Underbjerg

 

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III

Kl. Ia - wych. p. Barbara Wójcicka

Kl. Ib - wych. p Justyna Dąbrowska

Kl. Ic - wych p. Barbara Hejmowska

Kl. Id - wych. p. Edyta Kirszyńska

Kl. Ie - wych. p. Karolina Pudlak

Kl. IIa – wych. p. Sylwia Gutkowska

Kl. IIb – wych. p. Kinga Długołęcka

Kl. IIc – wych. p. Aleksandra Szydlik

Kl. IId – wych. p. Renata Matejek

Kl. IIe – wych. p. Halina Kiwicz

Kl. IIf – wych. p. Barbara Podhajska

Kl. IIIa – wych. p. Marta Reduta - Jasiewicz

Kl. IIIb – wych. p. Agnieszka Sejbuk

Kl. IIIc - wych. p. Grażyna Sadowska – Skawina

Kl. IIId – wych. p. Agnieszka Obrycka-Żurawska

 

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII

Kl. IVa - wych. p. Edyta Walczyk

Kl. IVb - wych. p. Olga Kalicińska

Kl. IVc - wych p. Justyna Surdyk

Kl. Va – wych. p. Paweł Stachurski

Kl.Vb – wych. p. Bożena Kożuch

Kl.Vc – wych. p. Małgorzata Lewicka

Kl. VIa – wych. p. Katarzyna Bieńkowska – Wasiluk

Kl. VIb – wych. p. Katarzyna Marszałek

Kl. VIc – wych. p. Paulina Jędrycha – Jońca

Kl. VIIa, VIIc – wych. p. Joanna Kacperczyk – Michalska

Kl. VIIb – wych. p. Adam Łapiński

Kl. VIIIa – wych. p. Karolina Miarkowska

Kl. VIIIb – wych. p. Agnieszka Bojanowska