orzelbaner2

 

dsd

 

DSD – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (Niemiecki Dyplom Językowy)

Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła nasza realizuje projekt DSD, a w roku 2013  zostaliśmy włączeni do prestiżowego grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec. Nasi uczniowie mają możliwość nauki języka niemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin oraz uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu – dyplomu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Jako jedna z nielicznych szkół podstawowych w Warszawie dajemy uczniom możliwość nauki języka niemieckiego już od  4 klasy. Wszyscy uczniowie niezależnie od tego, w której klasie zaczynają naukę języka niemieckiego, rozpoczynają ją od podstaw.

Ponadto uczniowie grup DSD mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach, imprezach i projektach językowych oraz zagranicznych wyjazdach kulturoznawczych.

Ilość godzin nauki języka niemieckiego dla uczniów objętych programem DSD w zależności od poziomu klasy, w której tę naukę rozpoczynają,  przedstawia tabela poniżej:

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa8

Klasy 4-8

2 godziny

2  godziny

4  godziny

5 godzin

5 godzin

Klasy 5-8

2 godziny

4 godziny

6  godzin

6 godzin

Klasy 6-8

6 godzin

6 godzin

6 godzin

 

Cykl nauki kończy się przystąpieniem do egzaminu DSD I na poziomie B1.