orzelbaner2

 

dsd

W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę od godziny 7:00 do 17:30.

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, stwarzającą możliwości i warunki rozwoju zainteresowań dzieci.

Plan pracy świetlicy wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się:

  • planowania pracy
  • samodzielnego projektowania
  • podejmowania właściwych decyzji
  • występowania na forum
  • logicznego myślenia

Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. 

Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 

Dobrowolne wpłaty na fundusz świetlicowy dokonujemy przelewem :

Rada Rodziców- świetlica

Numer rachunku w banku Santander
08109025900000000142221350
w tytule: świetlica, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

 Historia Świetlicy - kliknij

.

 

Koła zainteresowań prowadzone w świetlicy w roku szkolnym 2021/22

Kola zainteresowan swietlica