orzelbaner
 
dsd

W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę od godziny 7:00 do 17:30.

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, stwarzającą możliwości i warunki rozwoju zainteresowań dzieci.

Plan pracy świetlicy wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się:

 • planowania pracy
 • samodzielnego projektowania
 • podejmowania właściwych decyzji
 • występowania na forum
 • logicznego myślenia

Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. 

Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 Wychowawcy świetlicy:

 • Joanna Borkowska
 • Dorota Dziewulska
 • Anna Laskowska
 • Marta Reduta-Jasiewicz
 • Ewa Śliwak-Manowska
 • Agnieszka Sejbuk
 • Aleksandra Szydlik
 • Hubert Wilk
 • Małgorzata Grega
 • Grażyna Sadowska –Skawina
 • Maciej Szczęsnowicz
 • kierownik świetlicy-Koźmińska Małgorzata

.