orzelbaner2

 

dsd

W związku z pismem jakie dotarło do Dyrekcji Szkoły i zawartą w nim opinią prawną dotyczącą niezgodnego z prawem zawierania umów ubezpieczeń grupowych w imieniu Rodziców przez Dyrekcje Szkoły i Rady Rodziców informujemy, że w roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców nie będzie podpisywała umowy grupowej w imieniu Rodziców.
 
    W związku z powyższym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przygotował ofertę indywidualnych ubezpieczeń dostępną na stronie:
Rodzice mogą skorzystać z przedmiotowej oferty lub ubezpieczyć dziecko indywidualnie w wybranej przez siebie instytucji.
 
Z poważaniem
Dorota Zabielska
Przewodnicząca Rady Rodziców