orzelbaner
 
dsd

RADA RODZICÓW

1. Antoni Warszawik (kl. 2F) – Przewodniczący Rady Rodziców
2. Renata Lewicka (kl.1c) –Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
3. Agata Napiórkowska (kl.6a) – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
4. Małgorzata Chmielewska (kl. 3H) – Sekretarz Rady Rodziców
5. Dorota Zabielska (kl. 4b) – Członek Prezydium Rady Rodziców

 

Rachunek bankowy RR

Od 14 września 2017 roku Rada Rodziców posiada nowy rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A.
7 oddział w Warszawie, 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18
77 1090 1841 0000 0001 3512 7443

Wszelkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy kierować na ten rachunek. Prosimy na przelewie
wpisać imię i nazwisko dziecka oraz do której uczęszcza klasy. Prosimy również zaznaczyć, czy opłata
dotyczy ochrony, czy jest to składka na Radę Rodziców.
Sugerowana wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców to 150 zł.
Począwszy od dnia 25 października Rada Rodziców nie zbiera składek na ochronę w szkole. Jest to związane z decyzją o rozwiązaniu umowy z firmą SOLID. Prosimy anulować zlecenia stałe dotyczące wpłat na ten cel.