orzelbaner
 
dsd

22.06.2018 r. – 25.06.2018 r. w godz. 8:00 – 15:00kandydaci składają oryginał świadectwa do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 380

26.06.2018 r. w godz. 8:00 – 13:00 – dla uczniów przyjętych będzie wydawane „Potwierdzenie przyjęcia ucznia”. Należy je niezwłocznie dostarczyć do szkoły podstawowej, z której uczeń się przenosi.Przyjęci uczniowie składają w sekretariacie szkoły również:

-karta zdrowia

-2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych (wg harmonogramu):

22.06.2018 r. – 26.06.2018r. – kandydaci wprowadzają informacje o świadectwie promocyjnym do klasy VII  oraz składają kserokopię świadectwa(poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, której uczniem jest obecnie)  w sali 66 w godz. 8:00 – 13:00

2 lipca godz.13:00 – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w systemie.

3.07.2018 r. – 4.07.2018 r. do godz. 15:00 – kandydaci zakwalifikowani                        do klasy VII składają komplet dokumentów :

- oryginał świadectwa

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).

 


Uwaga!

Badanie diagnostyczne do klas IV-VI – drugi termin

Badanie diagnostyczne dla kandydatów do klas IV-VI, które nie były obecne 10 kwietnia 2018 r. ustalony został na

8 maja godz. 8:00 sala 65

 

REKRUTACJA DO KLAS IV-VII

WNIOSEK należy złożyć do 30 marca 2018r.
Wnioski złożone po 30 marca będą uwzględniane tylko w przypadku utworzenia się oddziału w danej szkole i wolnych miejsc.

Do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 380 należy złożyć PODANIE (będą rozpatrywane podania tylko tych kandydatów, których rodzice złożyli WNIOSEK w szkole macierzystej).

Chętni do klas IV-VI z rozszerzonym językiem niemieckim (DSD1) zaznaczają odpowiednie pole na PODANIU.

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

DO KLASY VII – 7 CZERWCA GODZ. 9:00

DO KLAS IV-VI – 10 KWIETNIA GODZ. 8:00

 

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

Należy zarejestrować kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji w dniach 21 maja – 4 czerwca do godz. 13:00.

System rekrutacyjny dostępny pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl


Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa :
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

7 czerwca godz. 9:00 – wspólny sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych


Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019.

Dokumenty do pobrania:

1.      Wniosek

2.      Podanie

3.      Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych