orzelbaner

 

dsd

REKRUTACJA DO KLAS IV-VII

WNIOSEK należy złożyć do 30 marca 2018r.
Wnioski złożone po 30 marca będą uwzględniane tylko w przypadku utworzenia się oddziału w danej szkole i wolnych miejsc.

Do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 380 należy złożyć PODANIE (będą rozpatrywane podania tylko tych kandydatów, których rodzice złożyli WNIOSEK w szkole macierzystej).

Chętni do klas IV-VI z rozszerzonym językiem niemieckim (DSD1) zaznaczają odpowiednie pole na PODANIU.

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

DO KLASY VII – 7 CZERWCA GODZ. 9:00

DO KLAS IV-VI – 10 KWIETNIA GODZ. 8:00

 

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

Należy złożyć podanie i wniosek o przyjęcie do szkoły - do 30 marca 2018 r. oraz zarejestrować kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji w dniach 21 maja – 4 czerwca do godz. 13:00.

System rekrutacyjny dostępny pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl


Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa :
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

7 czerwca godz. 9:00 – wspólny sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych


Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019.

Dokumenty do pobrania:

1.      Wniosek

2.      Podanie

3.      Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych