orzelbaner
 
dsd

ELEKTRONICZY WNIOSEK O KARTĘ UCZNIA – karta miejska

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO NASZEJ SZKOŁY to:  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci, mogą  złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.

 

Instrukcja do pobrania

 


 

 

Informujemy, że rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej w r. szk. 2019/2020 mogą składać do 31 maja 2019 r.:

  1. Podpisane zdjęcie (w formacie legitymacyjnym): imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) - obowiązkowo
  2. Wniosek o Kartę Ucznia oraz zdjęcie (podpisane imię i nazwisko) – złożenie tego wniosku jest dobrowolne. Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać we wrześniu kartę miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy dla ucznia szkoły podstawowej.

Wniosek o Kartę Ucznia - pobierz

 


 

UWAGA!

REKRUTACJA DO KLAS 1

W terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00)

należy potwierdzić wolę zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

Ø  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

Ø  ELEKTRONICZNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk"Przejdź do podglądu podania" i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i NIE WYMAGA złożenia w  szkole ,,papierowego” druku !

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 


 

REKRUTACJA DO KLAS I

 

W dniach 10-17 kwietnia 2019 r.

rodzice  kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1

Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II składają

PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU

w bibliotece szkolnej (na pierwszym piętrze)

w godz. 13:00 – 17:00 w dniach 10-16 kwietnia

w godz. 13:00 – 15:30 w dniu 17 kwietnia

 

Komplet dokumentów:

  1. Potwierdzenie woli zapisu;
  2. Podpisane zdjęcie (w formacie legitymacyjnym): imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);
  3. Wniosek o Kartę Ucznia oraz zdjęcie (zdjęcie podpisane imię i nazwisko) – złożenie tego wniosku jest dobrowolne. Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać we wrześniu kartę miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją dla ucznia szkoły podstawowej.

 

Potwierdzenie woli zapisu - pobierz

Wniosek KU - pobierz

Harmonogram rekrutacji - pobierz

 

 


 

 

SP klasa 1

Informacje dotyczące rekrutacji  do klas I szkoły podstawowej dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Wszystkich kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej obowiązuje elektroniczna rekrutacja według określonego poniżej harmonogramu.

Aby wziąć w niej udział należy zalogować się na stronie:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji

od

do

20 lutego (od godz. 13.00)

7 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

20 lutego

8 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

10 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

(od godz. 13.00)

17 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

6 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca

13 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

18 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

(od godz. 13.00)

25 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

26 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 26 czerwca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców w procesie rekrutacji

Pobierz

Podanie o przyjęcie do klasy 1

Pobierz