orzelbaner
 
dsd

REKRUTACJA DO KLAS I

 

SP klasa 1

Informacje dotyczące rekrutacji  do klas I szkoły podstawowej dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Wszystkich kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej obowiązuje elektroniczna rekrutacja według określonego poniżej harmonogramu.

Aby wziąć w niej udział należy zalogować się na stronie:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji

od

do

20 lutego (od godz. 13.00)

7 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

20 lutego

8 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

10 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

(od godz. 13.00)

17 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

6 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca

13 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

18 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

(od godz. 13.00)

25 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

26 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 26 czerwca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców w procesie rekrutacji

Pobierz

Podanie o przyjęcie do klasy 1

Pobierz