orzelbaner
 
dsd

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w szkole:

 • Muzykowanie na Targówku – międzyszkolne zajęcia muzyczne, instrumentalne i śpiewu (chór)
 • Koło filozoficzne „U mądrej sowy”
 • Koło historyczne „Bellona”
 • Koło przedsiębiorczości „ Młody przedsiębiorca”
 • Koło fizyczno-mechatroniczne
 • Koło plastyczne „Bazgrolandia”
 • Teatr szkolny
 • Gazetka Szkolna
 • Młody chemik
 • Koło geograficzno-turystyczne
 • Koło języka hiszpańskiego
 • Zajęcia sportowe różnych dyscyplin
 • Zajęcia na basenie
 • Reedukacja
 • Zajęcia zawodoznawcze
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia biblioteczna
 • Inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.