orzelbaner2

 

dsd

Sekretariat

Krystyna Dąbrowska – Sekretarz

Profesjonalistka w wykonywaniu zadań dotyczących kadr pracowniczych (nauczycieli i obsługi).
Doskonała znajomość prawa oświatowego i Kodeksu Pracy. Z wyjątkową życzliwością wita każdego klienta w sekretariacie szkoły.

Edyta Dąbrowska – Sekretarz

Absolwentka Ekonomii Uczelni Warszawskiej, świetnie przygotowuje wszystkie dokumenty związane z uczniami naszej szkoły (rekrutacja, egzaminy, SIO, legitymacje). Błyskawicznie reaguje na otrzymaną korespondencję e-mailową.

Patrycja Równa – Sekretarz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wszystko wie o zdrowym żywieniu i stylu życia. Na jej twarzy zawsze gości uśmiech i spełnia każde życzenie klienta

Joanna Konieczna – Kierownik gospodarczy

Absolwentka Ekonomii Uczelni Warszawskiej, świetnie zarządza kadrami pracowników niepedagogicznych. Ma doskonały zmysł artystyczny i dba o wystrój naszej szkoły. Wciąż rozwija swoje pasje związane z myśleniem wizualnym i sketchnotingiem.