orzelbaner
 
dsd

 Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa

 

Pobierz harmonogram

 

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

dostępny jest pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 


 

Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

Treść komunikatu dostępna pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22185_terminy-postepowania

 


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę - pobierz