orzelbaner
 
dsd

Informacja dla rodziców, którzy złożyli podanie o przyjęcie dziecka do klasy 4:

  1. W dniach 26-29 czerwca 2020 r. prosimy o  złożenie oryginału świadectwa w sekretariacie szkoły,
  2. 2 lipca po godz. 13:00 -  Przekazanie informacji rodzicom o przyjęciu dziecka – wydanie kart przeniesienia przyjętym kandydatom lub zwrócenie świadectwa

 


 

Kandydaci do klasy 7 dwujęzycznej

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Harmonogram działań kandydata
  3. Podanie wewnętrzne szkoły

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

 

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 


Kandydaci do klasy 4
1. Złożenie podania do szkoły ( mailowo lub w sekretariacie szkoły) do końca maja b.r.
2. Złożenie świadectwa ukończenia kl. 3 w r. szk.2019/2020
3. Przekazanie informacji rodzicom o przyjęciu dziecka – wydanie kart przeniesienia

 

 


 

Przekazujemy ważną informację dla kandydatów do klasy VII dwujęzycznej

 

opublikowaną na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawa.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Komunikat dostępny pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22032_informacja-dla


Do pobrania:

Harmonogram rekrutacji
Zasady naboru

 


 

REKRUTACJA 2020/2021

do Szkoły Podstawowej nr 380  im. Jana Pawła II

KANDYDACI DO KLASY 4 ORAZ 7

klasy czwarte:
- DSD1 – rozszerzona nauka j. niemieckiego
- z rozszerzoną matematyką
- ogólna
Wszystkie klasy mają podstawowy język angielski.

klasy siódme:
- dwujęzyczna ( rozszerzony j.angielski, wybrane przedmioty z elementami j.angielskiego)
- z rozszerzoną matematyką
- ogólna
Wszystkie klasy mają pierwszy język obcy angielski drugi niemiecki.

 

Podania o przyjęcie do naszej szkoły można składać w sekretariacie do końca kwietnia.

 

 

Podanie do klasy 4 i 7 - pobierz

Klauzula informacyjna  - pobierz

Wstępny harmonogram - pobierz

 


 

Dzien Otwarty 4 7


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja