orzelbaner2

 

dsd

Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej w r. szk. 2021/2022 proszeni są o złożenie następujących dokumentów :

1.    Podanie o przyjęcie do szkoły – wewnętrzne podanie szkoły; można pobrać ze strony szkoły lub uzupełnić w sekretariacie

2.    Zdjęcie do legitymacji – 1 egzemplarz (podpisane na odwrocie imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).

3.   Karta zapisu dziecka na świetlicę szkolną składają rodzice, którzy będą chcieli zapisać dziecko na świetlicę szkolną; Kartę będzie można pobrać za strony szkoły lub uzupełnić w szkole.

4.   Wniosek o wydanie Karty Ucznia + 1 zdjęcie ucznia - (uprawnia uczniów do bezpłatnych przejazdów na terenie m. st. Warszawy komunikacją miejską)złożenie wniosku jest dobrowolne, wniosek będzie można złożyć również elektronicznie poprzez link dedykowany dla naszej szkoły https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1 - Karty Ucznia będą wydawane we wrześniu po rozpoczęciu nauki przez dzieci w naszej szkole.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYM MIEJSCU

(opisane pudełko - parter przy wejściu głównym)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 

w dniach 4 maja 2021 r.- 21 maja 2021 r.

 

 


 

Uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej rodzice  mogą składać w terminach wynikających z harmonogramu rekrutacji 2021/2022 na dwa sposoby :

1.    Osobiście - wypełnienie dokumentów w systemie, wydrukowanie i podpisanie. Komplet dokumentów należy spakować do opisanej koperty i pozostawić w wyznaczonym  w szkole miejscu ( opisane pudełko przy sekretariacie szkoły, na parterze przy wejściu głównym). Dokumenty będzie można składać  w godzinach 8:00 – 15:00.

Lub

2.    Elektronicznie - podpisanie przez rodziców wszystkich wymaganych dokumentów w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem profilu zaufanego (w tym przypadku nie trzeba dostarczać dokumentów podpisanych elektronicznie do szkoły).

Uwaga, dokumenty przesłane elektronicznie, które nie będą zawierały zweryfikowanych podpisów elektronicznych będą traktowane jako niedostarczone. 

 


 

zaproszenie dzie otwarty

https://liblink.pl/rnBEXujYlx - link do spotkania online

 

Prezentacja z Dnia otwartego - otwórz

 


 

Strona rejestracji wszystkich kandydatów do klas pierwszych 2021/2022:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

 


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2021/2022 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Do pobrania:

1.      Harmonogram rekrutacjiHarmonogram rekrutacji

2.      Kryteria rekrutacji

3.      Zasady przyjęć do klas 1 w roku szkolnym 2021/22

4.      Regulamin SP 380

5.      Klauzula informacyjna

6.      Oświadczenie samotne wychowanie

7.      Oświadczenie wielodzietność

8.      Oświadczenie zamieszkanie 3 km

9.      Podanie o przyjęcie do klasy 1

 

Dokumenty Świetlicy szkolnej:

  1. Karta zapisu do świetlicy (Proszę pamiętać o podpisacg obojga rodziców) - pobierz
  2. Oświadczenie osoby upoważnionej (Należy złożyć oświadczenie, każdej osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka) - pobierz
  3. Klauzula informacyjna (nie składamy w szkole, jest tylko do zapoznania się) - otwórz