orzelbaner2

 

dsd

Przetarg na sprzedaż i dostawę energii cieplej

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II ogłasza przetarg na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Krasiczyńska 4/6, 03-379  Warszawa.

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne

Oraz na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e76afede-0719-4a9e-8eee-d3d334a25d5a