orzelbaner
 
dsd

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

p. Paulina Jędrycha – Jońca, p. Joanna Kacperczyk - Michalska, p.Karolina Miarkowska

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

Artur Balczyński – j.ang, p. Agnieszka Bojanowska – j. ang, j.hiszp, p. Dorota Domżał – j. ang, p. Agata Iwańska – j. ang, j.hiszp, p.Olga Kalicińska – j. ang, p. Bożena Kożuch – j. niem, p. Sylwia Nowicka – Radwańska – j. ang, p. Bożena Sołdek – j.niem, p. Edyta Walczyk – j.niem.

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

p. Katarzyna Bieńkowska – Wasiluk, p. Paweł Stachurski

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

p. Witold Baj, p. Agnieszka Cichocka, p. Katarzyna Marszałek

NAUCZYCIELE BIOLOGII I PRZYRODY

p. Joanna Borkowska, p. Adam Łapiński

NAUCZYCIEL FIZYKI

p. Witold Baj

NAUCZYCIEL CHEMII

p. Anna Laskowska - Ptak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

p. Ewa Smoleń

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

p. Małgorzata Lewicka

NAUCZYCIEL TECHNIKI

p. Monika Żak

NAUCZYCIEL MUZYKI

p. Agnieszka Drzewska

NAUCZYCIELE PLASTYKI

p. Sylwia Andruszczyszyn, p. Joanna Konieczna

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

p. Paweł Stachurski

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

p. Anna Słowik, p. Mariusz Szpirowski, p. Adrian Szydlik, p.Izabella Umiastowska

NAUCZYCIELE RELIGII

p. Grzegorz Baczewski, ks. Mirosław Dec, p. Adam Łapiński

NAUCZYCIEL ETYKI

p. Grzegorz Baczewski

W SZKOLE DZIAŁA ŚWIETLICA SZKOLNA POD KIERUNKIEM

p. Małgorzaty Kożmińskiej

PEDAGODZY

p. Agnieszka Dołęgowska, p. Aneta Małachwiejczyk, p. Agnieszka Obłąkowska – Suchanek

 

PSYCHOLOG

PEŁNI DYŻURY W SZKOLE (W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ)

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Marzena Czekaj, p. Elżbieta Kożuchowska, p. Justyna Skwarek, p. Maciej Skwarek, p. Maciej Szczęsnowicz, p. Magdalena Turkiewicz, p. Ewelina Witan

 

W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, TERAPIA  PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA (wykaz zajęć przekazywany jest zainteresowanym uczniom)

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

p. Beata Molska, p. Małgorzata Ostrzyniewska

 

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III

Kl. Ia – wych. p. Sylwia Gutkowska

Kl. Ib – wych. p. Kinga Długołęcka

Kl. Ic – wych. p. Aleksandra Szydlik

Kl. Id – wych. p. Renata Matejek

Kl. Ie – wych. p. Halina Kiwicz

Kl. If – wych. p. Małgorzata Grega

Kl. IIa – wych. p. Marta Reduta - Jasiewicz

Kl. IIb – wych. p. Agnieszka Sejbuk

Kl. IIc - wych. p. Grażyna Sadowska – Skawina

Kl. IId – wych. p. Katarzyna Rowicka - Frączek

Kl. IIIa – wych. p. Karolina Pudlak

Kl. IIIb – wych. p. Barbara Wójcicka

Kl. IIIc – wych. p. Anna Kasprzycka

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII

Kl. IVa – wych. p. Paweł Stachurski

Kl. IVb – wych. p. Bożena Kożuch

Kl. IVc – wych. p. Małgorzata Lewicka

Kl. Va – wych. p. Katarzyna Bieńkowska – Wasiluk

Kl. Vb – wych. p. Katarzyna Marszałek

Kl. Vc – wych. p. Paulina Jędrycha – Jońca

Kl. VIa – wych. p. Joanna Kacperczyk – Michalska

Kl. VIb – wych. p. Adam Łapiński

Kl. VIIa – wych. p. Karolina Miarkowska

Kl. VIIb – wych. p. Agnieszka Bojanowska

Kl.VIIIa – wych. p. Edyta Walczyk