orzelbaner2

 

dsd

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

p. Paulina Jędrycha – Jońca, p. Joanna Kacperczyk - Michalska, p. Daria Baczyńska, p. Agnieszka Gałach

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

p. Artur Balczyński – j.ang, p. Agnieszka Bojanowska – j. ang, j.hiszp, p. Dorota Domżał – j. ang, p.Olga Kalicińska – j. ang, p. Bożena Kożuch – j. niem, p. Sylwia Nowicka – Radwańska – j. ang, p. Bożena Sołdek – j.niem, p. Edyta Walczyk – j.niem

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

p. Katarzyna Bieńkowska – Wasiluk, p. Paweł Stachurski

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

p. Katarzyna Marszałek, p. Justyna Surdyk, p. Aneta Małachwiejczyk

NAUCZYCIELE BIOLOGII I PRZYRODY

 p. Adam Łapiński, p. Aleksandra Wieliczko

NAUCZYCIEL FIZYKI

p. Witold Baj

NAUCZYCIEL CHEMII

p. Anna Laskowska - Ptak

NAUCZYCIELE GEOGRAFII

p. Ewa Smoleń, p. Olga Kalicińska

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

p. Małgorzata Lewicka, p. Monika Żak

NAUCZYCIEL TECHNIKI

p. Monika Żak

NAUCZYCIEL MUZYKI

p. Agnieszka Drzewska

NAUCZYCIEL PLASTYKI

p. Joanna Konieczna

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

p. Paweł Stachurski

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

p. Anna Słowik, p. Mariusz Szpirowski, p. Adrian Szydlik, p.Izabella Umiastowska, p. Hubert Wilk, p. Ewa Śliwak-Manowska

NAUCZYCIELE RELIGII

p. Grzegorz Baczewski, ks. Piotr Wyszyński, p. Adam Łapiński, p. Dorota Masternak

NAUCZYCIEL ETYKI

p. Grzegorz Baczewski

W SZKOLE DZIAŁA ŚWIETLICA SZKOLNA POD KIERUNKIEM

p. Małgorzaty Kożmińskiej

PEDAGODZY

p. Agnieszka Dołęgowska, p. Agnieszka Obłąkowska – Suchanek, p. Maria Jolanta Nawrocka-Rolewska

LOGOPEDA

p. Karolina Pudlak, p. Łucja Grzywacz

 

PSYCHOLOG

PEŁNI DYŻURY W SZKOLE (W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ)

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Marzena Czekaj, p. Katarzyna Barej, p. Justyna Skwarek, p. Maciej Skwarek, p. Maciej Szczęsnowicz, p. Magdalena Turkiewicz, p. Ewelina Witan, p. Malwina Nowak, p. Agnieszka Duszyńska, p. Iwona Majewska, p. Agnieszka Rzeźnik, p. Marta Pająk, p. Aneta Małachwiejczyk

 

W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, TERAPIA  PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA (wykaz zajęć przekazywany jest zainteresowanym uczniom)

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

p. Beata Molska, p. Danuta Pietrzykowska-Underbjerg

 

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

WYCHOWAWCY KLAS I – III

Kl. Ia - wych. p. Joanna Dudek

Kl. Ib - wych. p. Agnieszka Sejbuk

Kl. Ic - wych. p. Agnieszka Obrycka-Żurawska

Kl. Id - wych. p. Katarzyna Frymark

Kl. Ie - wych. p. Paulina Buczyńska

Kl. IIa - wych. p. Barbara Wójcicka

Kl. IIb - wych. p Justyna Dąbrowska

Kl. IIc - wych p. Barbara Hejmowska

Kl. IId - wych. p. Edyta Kirszyńska

Kl. IIe - wych. p. Karolina Pudlak

Kl. IIIa – wych. p. Sylwia Gutkowska

Kl. IIIb – wych. p. Kinga Długołęcka

Kl. IIIc – wych. p. Aleksandra Szydlik

Kl. IIId – wych. p. Renata Matejek

Kl. IIIe – wych. p. Halina Kiwicz

Kl. IIf – wych. p. Sylwia Gutkowska

 

 

 

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII

Kl. IVa - wych. p. Sylwia Nowicka-Radwańska

Kl. IVb - p. Dorota Domżał

Kl. IVc - p. Agnieszka Gałach

Kl. IV d - p. Ewa Śliwak-Manowska

Kl. Va - wych. p. Edyta Walczyk

Kl. Vb - wych. p. Olga Kalicińska

Kl. Vc - wych p. Justyna Surdyk

Kl. VIa – wych. p. Paweł Stachurski

Kl.VIb – wych. p. Bożena Kożuch

Kl.VIc – wych. p. Małgorzata Lewicka

Kl. VIIa – wych. p. Katarzyna Bieńkowska – Wasiluk

Kl. VIIb – wych. p. Paulina Jędrycha – Jońca

Kl. VIIc – wych. p. Katarzyna Marszałek

Kl. VIIIa, VIIIc – wych. p. Joanna Kacperczyk – Michalska

Kl. VIIIb – wych. p. Adam Łapiński