orzelbaner
 
dsd

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny

PO AKTUALNE INFORMACJE ZAPRASZAMY NA STRONY CKE:

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-OSMOKLASISTY/

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-GIMNAZJALNY/

 


 

Aby wykonać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać przelewu w kwocie 9 zł. na rachunek bankowy:

79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

Wpisać informację:

- za kogo jest opłata (imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

- podać, że dziecko jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 380.

Następnie wydrukować potwierdzenie przelewu, dostarczyć go do sekretariatu szkoły a także zdjęcie legitymacyjne podpisane:

- imię i nazwisko ucznia

- data urodzenia i PESEL

- adres zamieszkania ucznia

 


 

Aby wykonać duplikat świadectwa szkolnego należy dokonać przelewu w kwocie 26 zł. na rachunek bankowy:

79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

Wpisać informację:

- za kogo jest opłata (imię i nazwisko)

- podać, że dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 380.

Następnie wydrukować potwierdzenie przelewu, dostarczyć go do sekretariatu szkoły wraz z podaniem adresowanym do Dyrektora Szkoły.