orzelbaner2

 

dsd

Przedłużenie ważności Karty Ucznia

Drodzy Rodzice,

W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r.

W celu usprawnienia operacji wymiany nośników oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1 dedykowany dla NASZEJ Szkoły, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.

Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać kartę swojego dziecka we wrześniu. W załączeniu instrukcja przedłużenia ważności karty.

Zarząd Transportu Miejskiego dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wnioski o Karty Ucznia złożone do 23.05.2021 zostały dostarczone do szkół przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego.

 


 

ELEKTRONICZY WNIOSEK O KARTĘ UCZNIA – karta miejska

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO NASZEJ SZKOŁY to:  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci, mogą  złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

Instrukcja - pobierz

 


 

Boisko szkolne

Boisko szkolne jest otwarte w godzinach:

Poniedziałek: 18-20

Wtorek: 18-20

Środa: 18-20

Czwartek: 18-20

Piątek: 18-20

Sobota: 12-18

Niedziela: 12-18

 


 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny

PO AKTUALNE INFORMACJE ZAPRASZAMY NA STRONY CKE:

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-OSMOKLASISTY/

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-GIMNAZJALNY/

Co należy wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 


 

Aby wykonać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać przelewu w kwocie 9 zł. na rachunek bankowy:

79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

Wpisać informację:

- za kogo jest opłata (imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

- podać, że dziecko jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 380.

Następnie wydrukować potwierdzenie przelewu, dostarczyć go do sekretariatu szkoły a także zdjęcie legitymacyjne podpisane:

- imię i nazwisko ucznia

- data urodzenia i PESEL

- adres zamieszkania ucznia

 


 

Aby wykonać duplikat świadectwa szkolnego należy dokonać przelewu w kwocie 26 zł. na rachunek bankowy:

79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

Wpisać informację:

- za kogo jest opłata (imię i nazwisko)

- podać, że dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 380.

Następnie wydrukować potwierdzenie przelewu, dostarczyć go do sekretariatu szkoły wraz z podaniem adresowanym do Dyrektora Szkoły.