orzelbaner2

 

dsd

HYMN SZKOŁY

Jesteśmy wszyscy jedną rodziną,
Rodziną, której Ojcem jesteś Ty.
Bo gdy zabraknie wśród nas miłości
Kto powie jak naprawdę trzeba żyć?

Gdy jest się młodym człowiekiem

Nie zawsze wszystko proste jest,
Lecz wszyscy wierzymy,
Że zaopiekujesz nami się.

Ref. (x2)
My wciąż uczymy się żyć,
My wciąż uczymy się być
dobrymi ludźmi.
Chcemy szanować swój kraj
I innym ludziom coś dać
Jak Ty dajesz siebie!