orzelbaner
 
dsd

 

logo erasmus Kopia

Miło nam poinformować, że nasza placówka realizuje projekt „Szkoła na miarę europejską” w ramach programu ERASMUS + Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Jesienią 2016 r. nasi nauczyciele opracowali Europejski Program Rozwoju Szkoły. Program ten został zaakceptowany przez FRSE – Narodową Agencję Programu Erasmus +, która wiosną 2017 r. przyznała na realizację naszego projektu grant w wysokości 39 252 euro. W bieżącym roku jest to jedna z najwyższych dotacji Narodowej Agencji w skali całego kraju.
Projekt „Szkoła na miarę europejską” ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych u nauczycieli naszej szkoły, zapoznanie z różnorodnymi metodami nauczania, kontakt i współpracę z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej, podniesienie wyników nauczania w szkole, naukę tolerancji i akceptacji dla innych kultur. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła ma uzyskać wymiar prawdziwie europejski.
Projekt trwa półtora roku (czerwiec 2017-grudzień 2018). W ramach projektu 15 nauczycieli z naszej szkoły uda się na szkolenia zagraniczne do 5 różnych krajów UE. Będą się tam uczyć języków obcych, jak również poznawać metodykę ich sprawnego nauczania oraz zaznajamiać się z systemem szkolnictwa w innych krajach europejskich. Zajęcia odbywać się będą w 3 językach obcych: angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.
Na stronie tej umieszczać będziemy informacje związane z poszczególnymi wyjazdami nauczycieli oraz ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi realizacji projektu w ramach programu ERASMUS +.

1

Pierwszą osobą, która wzięła udział w szkoleniu latem 2017 r. była p. Agnieszka Bojanowska. Odwiedziła ona Malagę, piękne miasto na południu Hiszpanii. Powyżej widzimy Instytut Malaca, w którym miało miejsce szkolenie.
Przebywając w gronie nauczycieli z innych krajów UE i posługując się językiem hiszpańskim od rana do wieczora przez dwa tygodnie, p. Agnieszka miała możliwość pełnego „zanurzenia się” w języku i pogłębienia swoich umiejętności językowych. Pozwoliło jej to również na zapoznanie się z kulturą południa Hiszpanii, jego zabytkami i turystycznymi atrakcjami.

2

Kolejnym szkoleniem, w którym uczestniczyli nasi nauczyciele był tygodniowy kurs metodyczny w Hamburgu jesienią 2017 r. Udział w nim wzięły dwie panie germanistki: Edyta Walczyk i Bożena Sołdek.

3

Obie panie rozwijały swoje umiejętności metodyczne, doskonaląc swój warsztat pracy i podpatrując ciekawe metody wprowadzania na lekcji materiału leksykalnego czy gramatycznego. Po szkoleniu chętnie udawały się na spacery po portowym Hamburgu, odwiedzając jego najatrakcyjniejsze miejsca. Mieszkając u miejscowych rodzin, miały możliwość obcowania z językiem niemieckim niemal bez przerwy.

4

W grudniu 2017 r. odbyła się w naszej szkole Rada Pedagogiczna poświęcona realizacji projektu „Szkoła na miarę europejską”. O projekcie, jego założeniach i celach opowiedział koordynator p. Piotr Leoniak. W spotkaniu udział wzięła dyrekcja szkoły oraz wszyscy uczący w niej nauczyciele.

5

Spotkanie stało się również dobrą okazją do podzielenia się z Radą Pedagogiczną wrażeniami z odbytych już wyjazdów szkoleniowych. Panie Agnieszka Bojanowska, Edyta Walczyk i Bożena Sołdek opowiedziały o tym, czego nauczyły ich te kursy i co wniosły do ich pracy. Udzieliły również kilku praktycznych rad dotyczących mobilności dla przyszłych osób wyjeżdżających w ramach projektu. Odpowiadały też chętnie na pytania od zgromadzonej publiczności.

6