Szkoła Podstawowa nr 380 z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Warszawie

Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru szkolnego.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT SZTANDARU