orzelbaner2

 

dsd

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 4. Zabrania się używania telefonów komórkowych. Niestosowanie się do powyższego punktu skutkuje odebraniem telefonu.
 5. Zabrania się spożywania posiłków w czytelni.
 6. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i z księgozbioru wypożyczalni.
 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 8. Książki z szaf i gablot podaje bibliotekarz.
 9. Przed opuszczeniem czytelni należy czytane książki zwrócić.
 10. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką  nauczyciela bibliotekarza.
 11. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii przygotowują się do   kolejnych lekcji i czytają książki.
 12. W czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz gry w karty.
 13. O udostępnieniu gier planszowych decyduje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 14. Uczniowie zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą  być wyproszeni z czytelni.