orzelbaner2

 

dsd

Od 1 września 2021r.  biblioteka funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.45-16.45, piątek 7.45- 15.00.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie przebywający w szkole, nauczyciele i pracownicy administracji.
 1. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do stosowania maseczki w kontakcie z czytelnikami.
 2. Czytelnik także zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa podczas wypożyczeń.
 3. Uczniowie nie korzystają z wolnego dostępu do książek – książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie dwóch czytelników – zachowują bezpieczną odległość między sobą.
 1. Uczniowie oddający przeczytane książki do biblioteki odkładają w wyznaczonym miejscu z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa).
 1. Po upływie 48 godzinnej kwarantanny książki będą włączane do księgozbioru.
 2. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek przez librusa.

 


 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

 • Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 • Biblioteka czynna jest w dni nauki szkolnej.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając
  na miejscu (księgozbiór podręczny).
  Książki można wypożyczać także na okres ferii i wakacji.
 • Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń.
 • Lekturę wypożyczyć można na okres dwóch tygodni.
 • Książki można wypożyczać tylko na własne nazwisko okazując identyfikator ze zdjęciem.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem
  i zagubieniem.
 • Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę biblioteczną,
  jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • Plecaki i torby należy pozostawiać w miejscu wskazanym przez nauczyciela
 • Każdy uczeń musi zapoznać się z regulaminem biblioteki.