orzelbaner2

 

dsd

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA!

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU

W GODZINACH: 7:45 – 16:45

PIĄTEK: 7:45 – 15:00

 

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą zaspokajaniu potrzeb dydaktyczno-wychowawczych oraz szerzeniu wiedzy popularno-naukowej wśród uczniów. Pełni rolę kształcąco-wychowawczą, opiekuńczo-wychowawczą oraz kulturalno-rekreacyjną. Ma za zadanie również rozwijać wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów. Nadrzędnym zadaniem biblioteki jest rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania oraz uczenia się.

"Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie  wygra…"

Henryk Sienkiewicz

Sowa