orzelbaner2

 

dsd

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA!
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
W GODZINACH: 7.30 DO 16.30
PIĄTEK: 7.30 DO 16.00


ZAPRASZAJĄ: BEATA MOLSKA i MAŁGORZATA OSTRZYNIEWSKA

 

Biblioteka pełni funkcję głównej interdyscyplinarnej pracowni szkoły, w której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli
i indywidualnie uczą się zdobywać wiedzę. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez: - rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną
i zainteresowaniami uczniów, - przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek publicznych i naukowych, - kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie wiedzy humanistycznej uczniów, - analizowanie aktywności czytelniczej uczniów i otaczanie opieką młodzieży stroniącej od książki i biblioteki, - kierowanie lekturą uczniów szczególnie zdolnych, - pomaganie nauczycielom w kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz pracy twórczej.
 Dostęp do Internetu pozwolił na rozszerzenie o nowe usługi informacyjno-edukacyjne i utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji. W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Pracownia internetowa w każdej szkole" wyposażono bibliotekę w cztery zestawy komputerów multimedialnych oraz drukarkę. Dzięki Multimedialnemu Centrum Informacji został stworzony szybki i sprawny wielofunkcyjny system informacyjny dla wszystkich użytkowników biblioteki oraz nowoczesny warsztat pracy dla nauczycieli i uczniów.

 

"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z niej czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy..."

Jan Wiktor

Nasza biblioteka posiada prawie 8 tysięcy woluminów. Wolny dostęp
do półek ułatwia czytelnikom orientację, co posiada biblioteka. Uczeń styka się z książkami o różnej tematyce. Bez skrępowania sięga po taką książkę, jaka go interesuje. Większy wybór książek sprzyja uświadomieniu sobie własnych zainteresowań. Wypożyczalnia jest miejscem kształtowania kultury czytelniczej, rozbudzania zainteresowań uczniów oraz indywidualnego oddziaływania na czytelników. Jej zadaniem jest m. in. dostarczenie czytelnikowi każdej wartościowej książki, którą pragnie przeczytać.   W toku udostępniania zbiorów poznajemy czytelników, ukierunkowujemy ich lekturę dostosowując do ich możliwości intelektualnych.

 "Kto czyta książki żyje podwójnie"

     Umberto Ecco

 
 

 ZAPRASZAMY PO NOWOŚCI