orzelbaner2

 

dsd

Oferta Lata w mieście w Szkole Podstawowej nr 380

Godziny trwania akcji: 7.00-17.00

W ramach Programu Lato w Mieście 2021 Feryjna Placówka Edukacyjna zapewnia uczestnikom opiekę oraz zajęcia o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym na terenie szkoły, w obiektach znajdujących się w dzielnicy Targówek oraz całej Warszawy. Program przewiduje zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci, gry, zabawy i konkursy z elementami rywalizacji, warsztaty plastyczno-artystyczne, pogadanki o tematyce bezpiecznego zachowania, wycieczki po Warszawie, poznawanie historii miasta, zdobywanie i rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie na jaki będzie pozwalał obowiązujący reżim epidemiologiczny.
Szczegółowy plan zajęć jest w trakcie opracowywania i jest uzależniony od oferty proponowanej przez miasto.

Warunkiem uczestnictwa jest :
- wypełnienie, a następnie złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika (dostępna na stronie elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl)
- opłacenie posiłków 10 zł /dzień (obiad i śniadanie)
Numer konta: Flo pol malgorzata durek
73116022020000000308135122
Bank millenium
W tytule przelewu SP 380-Lato-Imie i Nazwisko-Turnus (prosimy podać, który tydzień jest opłacany np. turnus -1-2 lub tylko turnus-1 albo turnus-2)
Przykład: SP-380-Lato-Adam Nowak-turnus 1
Turnus 1 to termin 28 czerwca -2 lipca 2021
Turnus 2 to termin 5 lipca-9 lipca 2021
Opłaty za wyżywienie (istnieje możliwość zwrotu należności za obiady w przypadku nieobecności dziecka pod warunkiem wcześniejszego poinformowania placówki o takiej ewentualności do godz. 8.30– szczegóły w Karcie uczestnika). Zwrot pieniędzy dokonywany jest wówczas po zakończeniu akcji u ajenta Flo pol malgorzata durek)
- opłata za opiekę na konto SP 380- 10 zł/dzień pobytu
Nr konta do wpłaty za opiekę:
79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

Po zakwalifikowaniu się dziecka na wybrany turnus należy wydrukować kartę uczestnika, dołączyć 2 dowody wpłaty za wyżywienie i opłatę za opiekę i przynieść do szkoły ( w terminie zgodnym z harmonogramy dostępnym w systemie).
 
Drodzy Rodzice!
Proszę o dostarczenie wersji papierowej stosownych dokumentów uprawniających do uczęszczania w akcji LATO W MIEŚCIE.
Ważne jest by dokumenty wypełnić szczegółowo i w całości.