orzelbaner2

 

dsd

Zajęcia wspomagające uczniów

Szanowni Rodzice

od 1 września według rozporządzenia MEiN z dnia 28 maja 2021 r. szkoła zorganizuje zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdej klasie (klasy 4-8) przysługuje jedna godzina w tygodniu (od 02.09. do 2.12.2021 r.).

Planujemy zajęcia do  wyboru: z języka polskiego lub matematyki. Będą się one odbywały stacjonarnie na terenie szkoły.

Do wzięcia udziału w zajęciach wymagana jest pisemna deklaracja rodzica, którą należy złożyć w szkole w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 18.06.2021 r. W deklaracji prosimy wybrać przedmiot zajęć.

Przedmioty zostaną przydzielone w zależności od ilości zainteresowanych uczniów.

 

Deklaracja udziału w zajęciach - pobierz