orzelbaner2

 

dsd

Organizacja zajęć w czasie nauki stacjonarnej od dnia 4.05.2021 r.

Na podstawie materiału: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 26.04.2021 r.) w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II opracowano “Organizację zajęć w czasie nauki stacjonarnej od dnia 4.05.2021r”.

Otwórz dokument