orzelbaner2

 

dsd

Deklaracja dostępności www.szkolanakrasiczynskiej.pl

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła Ii w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolanakrasiczynskiej.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
 • 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane
 • 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
 • 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf.
 • 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówek artykuł
 • 8. Niektóre elementy tekstowe nie maja możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Andruszczyszyn.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226756303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
 • Adres: Krasiczyńska 4/6
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226756303

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Schody przed wejściem z pięcioma i trzema stopniami
 2. Przejezdne wejścia
 3. Możliwość wejścia z psem  przewodnikiem
 4. Szkoła nie posiada parkingu
 5. Część korytarzy wąska
 6. Brak dostosowanej infrastruktury sanitarnej
 7. Brak wind
 8. Brak tłumacza migowego
 9. Brak autodeskrypcji