orzelbaner
 
dsd

 12 sposobów na roziązywanie problemów - zajęcia w klasie 3 c

Klasa 3 c uczestniczyła w lekcji na temat samodzielnego rozwiązywania problemów. 
Uczniowie analizowali różne życiowe sytuacje i dawali przykłady rozwiązań.