orzelbaner
 
dsd

Informacja dla rodziców, którzy złożyli podanie o przyjęcie dziecka do klasy 4:

  1. W dniach 26-29 czerwca 2020 r. prosimy o  złożenie oryginału świadectwa w sekretariacie szkoły,
  2. 2 lipca po godz. 13:00 -  Przekazanie informacji rodzicom o przyjęciu dziecka – wydanie kart przeniesienia przyjętym kandydatom lub zwrócenie świadectwa