orzelbaner
 
dsd

W związku z obecnym zagrożeniem zakażenia koronawirusem

oraz decyzją władz państwowych

o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych informujemy,

że dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są

w godzinach 9:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły

w terminach wynikających z harmonogramu rekrutacji.