orzelbaner
 
dsd

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej.

Zawody są trójstopniowe.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ.

Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie olimpiady na stronie https://omj.edu.pl

Rozwiązania części korespondencyjnej prosimy przekazywać do swoich nauczycieli matematyki do 10. 10. 2019!

Zadania będą do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Część testowa odbędzie się 26 września 2019 r. 

 

Zadania do pobrania