orzelbaner
 
dsd

"LATO W MIEŚCIE 2019"

 DRODZY RODZICE !

Już w poniedziałek 24.06.2019r. rusza w naszej szkole akcja „Lato w Mieście”. Chciałabym zatem przekazać Państwu kilka informacji organizacyjnych.

  1. W poniedziałek 24.06.2019r. nie są planowane żadne wycieczki. Dzieci będą miały zorganizowane zajęcia integracyjne na terenie szkoły, boisku szkolnym lub udadzą się w miejsca rekreacyjne położone w pobliżu placówki (np. Park Bródnowski, Lasek Bródnowski itp.)
  2. W godzinach 7.00 - 8.00 dzieci proszę przyprowadzać na świetlicę szkolną, a od godziny 8.00 do wyznaczonej sali, w której będzie czekał już wychowawca.
  3. Informację o przydzielonej sali i nazwiskach wychowawcy znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń "Lato w mieście" stojącej przy wejściu do szkoły.
  4. Dziecko proszę przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30.
  5. Dzieci zmieniają obuwie, a buty zostawiają w miejscu wyznaczonym dla grup (szatnie będą oznaczone numerami odpowiadającymi grupie do której dziecko jest przypisane).
  6. Proszę na czas akcji, aby dzieci były ubrane zgodnie z warunkami atmosferycznymi i zaplanowaną aktywnością. Każdy uczestnik akcji proszony jest o nakrycie głowy, odpowiednią ilość picia oraz dodatkowy strój sportowy (prawie każdego dnia dla wszystkich grup planowane są zajęcia sportowe). W dniu wyjścia na basen przypominam o spakowaniu odpowiednio: czepka, ręcznika, klapek.
  7. Informacje o planowanych wyjściach poszczególnych grup poza teren placówki będą wywieszone na tablicy ogłoszeń "Lato w mieście" w dniu poprzedzającym to wyjście.
  8. Wśród planowanych wycieczek mogę wymienić: Muzeum Sportu i Rekreacji, Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Farmacji, Muzeum Warszawy, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Polin, Centrum Wielokulturowe, Centrum Interpretacji Zabytku, Zoo, basen.

 

W załączniku poniżej znajdą Państwo: 

 Koordynator „Lata w Mieście” w SP 380  Aneta Małachwiejczyk