orzelbaner
 
dsd

Uwaga!

Zmiana terminu zebrania.

 Decyzją Rady Pedagogicznej został zmieniony termin zebrania podsumowującego klasyfikację śródroczną uczniów.

Zebranie to odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019r.(środa) o godz. 17.30. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.