orzelbaner
 
dsd

Co porosty mówią o jakości powietrza? - zajęcia w klasie 2 a

W listopadzie klasa 2 a zamieniła się w badaczy i próbowała odpowiedzieć na pytanie "Co porosty mówią o jakości powietrza?"

Zajęcia składały się z  dwóch części.

W pierwszej uczestnicy przeprowadzili eksperymenty pokazujące, co dzieje się z porostem pod wpływem działania szkodliwych substancji występujących w powietrzu. Konstruując modele porostów uczniowie dowiedzieli  się, jakie rodzaje porostów występują w środowisku i przeanalizowali normy dotyczące ich kształtu i wrażliwości. Rozmowa poparta prezentacją multimedialną pozwoliła dzieciom w pełni zrozumieć zjawisko powszechnego występowania porostów.

W drugiej części lekcji uczniowie przeprowadzili obserwacje w terenie. Wykorzystując skalę porostową i lupy, sprawdzili  obecność porostów i ocenili stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu szkoły.  

Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Doświadczenia, które przeprowadzili uczniowie przyniosły wiele radości a uczniowie dowiedzieli się podczas nich bardzo ciekawych informacji.

1