orzelbaner
 
dsd

IV edycja konkursu ogólnopolskiego z "Wiedzy ogólnej"

13 listopada uczniowie klas 1 i 2 brali udział w IV EDYCJI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO Z ,,WIEDZY OGÓLNEJ''.

Celem konkursu jest:

1) Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów.

2) Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji.

3) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

4) Promowanie osiągnięć uczniów.

5) Podniesienie samooceny uczniów.

6) Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Uczniowie w skupieniu rozwiązywali wszystkie zadania. Mocno trzymamy kciuki i czekamy na wyniki konkursu!