orzelbaner
 
dsd

Warsztaty EPSILON w klasie 2 a

16. 10. 2018 w klasach II odbyły się warsztaty profilaktyczno- wychowawcze EPSILON.

Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi, pod postacią elementów inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji, jako globalnej orientacji życiowej. Uczniowie weszli w przedstawione im role i  pomogli uratować księżniczkę.

20181016 083447