orzelbaner
 
dsd

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach XVI Dzielnicowych Dni Papieskich:

Przedszkola

- Pismo przewodnie - pobierz

- Konkurs Plastyczny - Regulamin

- Karta zgłoszenia - pobierz

- RODO - pobierz

Szkoły podstawowe

- Pismo przewodnie - pobierz

- Konkurs plastyczny klasy 1-3 - Regulamin

- Konkurs recytatorski klasy 1-3 - Regulamin

- Konkurs plastyczny 4-6 - Regulamin

- Konkurs recytatorski 4-6, 7-8 - Regulamin

- Konkurs literacki 4-6 - Regulamin

- Karta zgłoszenia 4-6 - pobierz

- Konkurs plastyczny 7-8 - Regulamin

- Konkurs literacki 7-8 - Regulamin

- Konkurs multimedialny 7-8 - Regulamin

- Karta zgłoszenia 7-8 - pobierz

- Gra Miejska - Regulamin

- Karta zgłoszenia Gra Miejska - pobierz

- RODO - pobierz

 

Szkoły średnie

- Pismo przewodnie - pobierz

- Konkurs multimedialny - Regulamin

- Konkurs plastyczny - Regulamin

- Konkurs recytatorski - Regulamin

- Konkurs literacki - Regulamin

- Karta zgłoszenia - pobierz 

- RODO - pobierz

 


Narodowe czytanie   

6.09.2019r. w naszej szkole odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie.

Akcja ta  rozpoczęła się w roku 2012 przy okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję publicznego czytania zorganizował ówczesny prezydent Polski Bronisław Komorowski. Pragnieniem pomysłodawców było, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Publiczne czytanie „Pana Tadeusza” odbyło się 8 września 2012 r. w dziesiątkach miejscowości z udziałem rzesz słuchaczy. W latach kolejnych publicznie odczytywane były fragmenty dzieł Aleksandra Fredry, fragmenty Sienkiewiczowskiej Trylogii, „Lalka” Bolesława Prusa, Sienkiewiczowskie „Quo vadis”, „Wesele” Wyspiańskiego. W ubiegłorocznym Narodowym Czytaniu, które odbyło się w roku upamiętniającym stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości wzięła udział rekordowa liczba osób. Wszyscy zaangażowani w akcję przeczytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W ramach Narodowego Czytania Polacy czytają w kraju, w maleńkich miejscowościach i dużych miastach, w gronie kameralnym i podczas masowych wydarzeń. Czytają również Polacy mieszkający poza ojczyzną.

Tegoroczną edycję narodowego święta czytelniczego w naszej szkole przygotowały Panie Beata Molska, Joanna Kacperczyk i Małgorzata Ostrzyniewska. Aby uatrakcyjnić odbiór tekstów, uczniowie przygotowali również krótkie przedstawienie, ilustrujące czytaną treść.

DSC01438

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId83460c3730

 


 

Dzielnicowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego

4 września w XIII LO im. Lisa Kuli miało miejsce dzielnicowe rozpoczęcie roku szkolnego i wręczenie nagród w nauce i sporcie. Nasza szkoła SP380 im. Jana Pawła II "rozbiła bank - tak podsumował nasze osiągnięcia Burmistrz Jędrzej Kunowski I inni goście. Otrzymaliśmy nagrody za najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego oraz najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty w Dzielnicy Targówek. Wśród szkół podstawowych dzieci starszych uzyskaliśmy także I miejsce w dziedzinie sportowej w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Dzielnicy Targówek. Wyróżnienie odebrała Pani Izabella Umiastowska koordynująca działania sportowe w naszej szkole, zaś akt nadania n-la mianowanego otrzymania Pani Małgorzata Grega.

FB IMG 1568821867618

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde4eab0810e

 


 

ULOTKAwrzesien2019

 


 

Konkurs "Mój Świat Przyszłości"
 
Wszystkich uczniów, którzy lubią programować w Scratchu zachęcamy do udziału w konkursie informatycznym. 
Waszym zadaniem będzie stworzenie gry lub animacji pt. "Mój świat przyszłości" na platformie scratch.mit.edu 
Szkolne eliminacje trwają do 6 października 2019 r.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Małgorzata Lewicka
 
konkurs Mj wiat przyszoci
 

24 WRZEŚNIA 2019 (WTOREK)

WYBORY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 


 

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

11.09.2019 r. klasa 5 a wzięła udział w warsztatach Dzieci i ryby głosu nie mają- o prawach dziecka i Januszu Korczaku

Poniżej link do filmu z wycieczki:

https://drive.google.com/file/d/1zDLKPo1JY0Nv1ZmBsaVhcLhtR8gzv85F/view?usp=sharing 

 


 

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów
w roku szkolnym 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), nie może przekroczyć kwoty 528 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 roku,  pobrany ze strony internetowej, bądź  w pokoju pedagoga wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2019 r.). Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej lub u pedagoga.

Zwrot wniosków należy złożyć do pedagoga szkolnego Agnieszki Dołęgowskiej – gab. 52.    

 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA NA STRONIE:


https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 


 

Z powodów organizacyjnych 2 września 2019 r. świetlica szkolna będzie nieczynna.

Zapisy dzieci na świetlicę na rok szkolny 2019/2020 będą prowadzone w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej - pobierz

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

 


 

Rozpoczecie roku 2019 20

 


 

Drodzy Rodzice!

Oto wyprawka dla przyszłego ucznia kl. I

-plecak

-w pełni wyposażony piórnik

-worek na kapcie

-kapcie na zmianę z białą podeszwą

-worek ze strojem gimnastycznym (biała koszulka i spodenki)

-zeszyt 60 kartkowy na dzienniczek

-zeszyt 32 kartkowy w 3 linie

-zeszyt 32 kartkowy w kratkę

-teczka z gumką

 

Wszystko podpisane imieniem i nazwiskiem.

Inne potrzebne artykuły plastyczne zostaną wspólnie zakupione po uzgodnieniu na pierwszym zebraniu.

WYCHOWAWCY KLAS 1

 


 

"LATO W MIEŚCIE 2019"

 DRODZY RODZICE !

Już w poniedziałek 24.06.2019r. rusza w naszej szkole akcja „Lato w Mieście”. Chciałabym zatem przekazać Państwu kilka informacji organizacyjnych.

 1. W poniedziałek 24.06.2019r. nie są planowane żadne wycieczki. Dzieci będą miały zorganizowane zajęcia integracyjne na terenie szkoły, boisku szkolnym lub udadzą się w miejsca rekreacyjne położone w pobliżu placówki (np. Park Bródnowski, Lasek Bródnowski itp.)
 2. W godzinach 7.00 - 8.00 dzieci proszę przyprowadzać na świetlicę szkolną, a od godziny 8.00 do wyznaczonej sali, w której będzie czekał już wychowawca.
 3. Informację o przydzielonej sali i nazwiskach wychowawcy znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń "Lato w mieście" stojącej przy wejściu do szkoły.
 4. Dziecko proszę przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30.
 5. Dzieci zmieniają obuwie, a buty zostawiają w miejscu wyznaczonym dla grup (szatnie będą oznaczone numerami odpowiadającymi grupie do której dziecko jest przypisane).
 6. Proszę na czas akcji, aby dzieci były ubrane zgodnie z warunkami atmosferycznymi i zaplanowaną aktywnością. Każdy uczestnik akcji proszony jest o nakrycie głowy, odpowiednią ilość picia oraz dodatkowy strój sportowy (prawie każdego dnia dla wszystkich grup planowane są zajęcia sportowe). W dniu wyjścia na basen przypominam o spakowaniu odpowiednio: czepka, ręcznika, klapek.
 7. Informacje o planowanych wyjściach poszczególnych grup poza teren placówki będą wywieszone na tablicy ogłoszeń "Lato w mieście" w dniu poprzedzającym to wyjście.
 8. Wśród planowanych wycieczek mogę wymienić: Muzeum Sportu i Rekreacji, Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Farmacji, Muzeum Warszawy, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Polin, Centrum Wielokulturowe, Centrum Interpretacji Zabytku, Zoo, basen.

 

W załączniku poniżej znajdą Państwo: 

 Koordynator „Lata w Mieście” w SP 380  Aneta Małachwiejczyk

 


 

RODZINA TO MY – DZIEŃ RODZINY W KLASIE I B

14 czerwca naszą szkołę odwiedzili rodzice. Zostali zaproszeni, by wspólnie z dziećmi świętować trzy ważne uroczystości – Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Taty. Niespodzianką przygotowaną specjalnie dla naszych rodzin były tańce, śpiewy a nawet pokaz mody, w których brali udział wszyscy przybyli. Rodzice chętnie włączyli się do zabawy i starali się wypaść jak najlepiej.

Dzień Rodziny minął w niesamowitej atmosferze. Pogoda i humory dopisały. Spotkanie było świetną okazją do wspólnej zabawy, bo każda rodzina jest jak drużyna!

64236448 2092538207523708 2691903952865198080 n

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId87ee06d724

 


 

Wycieczka klasy 1 b i 1 d do Parku Rozrywki w Julinku

W środę 13 czerwca dzieci z klasy 1b i 1d wyjechały na wycieczkę do Parku Rozrywki w Julinku. To magiczne miejsce do rozwijania różnorodnych sprawności fizycznych. Tuż po przyjeździe do Julinka mogliśmy wyruszyć  na trasy linowe, uzbrojeni w specjalną uprząż, kaski i dobry humor. Niczym prawdziwi cyrkowcy dzieci  pokonywały kolejne przeszkody na trasie. Następnym punktem atrakcji była Kraina Dmuchańców, w której znajduje się kilkanaście dmuchanych zabawek o różnej tematyce. Największym powodzeniem cieszyła się strefa wodna i wodne boisko piłki nożnej.  Po pysznym posiłku i  krótkim odpoczynku dziatwa hasała dalej. Kolejnym punktem zabawy było pole do Mini-Golfa, gdzie znajduje się 18 dołków, do których dostępu pilnują cyrkowe postacie.  Nie każdemu zawodnikowi udało się wycelować do dołka. Płaczu nie było. Obok pola golfowego znajduje się tor rajdowy. Tu  na krętych  trasach dzieci poruszały się i elektrycznymi  samochodzikami i napędzanymi siłą własnych mięśni. Śmiechom i radości nie było końca. Wielką atrakcją cieszył się Plac Zabaw z mini tyrolką. Zmęczeni, ale bogatsi w nowe doświadczenia,  szczęśliwie wróciliśmy do domów.

62445416 1744666655679337 4183278045857054720 n

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7858e8e917

 


 

Sąd nad Syzyfem - lekcja w klasie 5 a

Koniec roku wcale nie musi oznaczać nudnych lekcji. Uczniowie klasy 5a postanowili osądzić jednego z bohaterów greckiej mitologii – Syzyfa. Przypomnijmy – bohater został skazany na wieczne wtłaczanie głazu pod górę za przewinienia wobec bogów. Stąd też pochodzi frazeologizm „syzyfowa praca”, która oznacza żmudne, nieprzynoszące żadnych korzyści działanie.

DSC01152

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId0f550d02e8

 


 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego w dniu 19.06.2019 (środa):

godz. 8.00 klasy 8 SP 
godz. 9.15 klasy 3 Gimnazjum
godz. 11.00 klasy 1 - 2 SP
godz. 13.00 klasy 4, 5, 6, 7 SP

 


 

Kodowanie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - klasa 1b

Koduj z UKE to kampania skierowana do uczniów szkół podstawowych. Kodowanie to język przyszłości, a my stawiamy na rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Podczas naszych warsztatów  klasa 1b zapoznawała się z programowaniem dowiadując się w jaki sposób można je wykorzystać w wielu dziedzinach życia. Dzięki nauce podstaw kodowania dzieci rozwijają kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów oraz umiejętność pracy w grupie.  Mieliśmy okazję zaznajomić się z innowacyjną grą hybrydową do nauki programowania dla najmłodszych. Jest połączeniem kartonowych klocków z aplikacją mobilną. Pomagaliśmy Scottiemu odnaleźć wszystkie porozrzucane po Ziemi elementy statku, aby kosmita mógł wrócić do domu! Od Twoich decyzji zależy to, jak potoczy się historia naszego bohatera. W trakcie zajęć gracze układają z klocków instrukcje, które następnie skanują za pomocą tabletu. Po wysłaniu zdjęcia do aplikacji, ta przekształca ułożone przez graczy programy na ruch i zachowanie Scottiego. Gracze w czasie rzeczywistym mogą się przekonać, czy problem został prawidłowo rozwiązany.

IMG 20190605 130635

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdadef5dbf3c

 


 

Plany wakacyjne klasy 1 c

Klasa 1c wyjeżdża na wakacje. Jedziemy w góry, nad morze, na mazury, do rodziny. Będziemy zwiedzać i odpoczywać :) 

IMG 20190611 115401

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId3c8502b1de

 


 

Wizyta w klasie 1 c

Dziś do naszej klasy przyjechał dr Grzegorz Soszka ze swoimi wężami - Kasią i Kubusiem. Dzieci miały okazję dowiedzieć się ciekawych rzeczy oraz dotknąć gadów. 

IMG 20190611 110725

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId6e4be2e9e4

 


 

Rada Rodziców informuje, że zbieramy już oferty ubezpieczenia grupowego na rok szkolny 2019/20 .
Oferty należy składać do dnia 30 czerwca br. na adres mailowy Rady Rodziców:
RadaRodzicóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje o wybranej ofercie pojawią się przed 1 września na stronie Rady Rodziców.
 

Uwaga! Lekcje skrócone!

W związku z wysokimi temperaturami powietrza, zostały skrócone lekcje wg następującego planu.

Dzwonki skrcone

 


 

Bezpieczne wakacje. Pierwsza pomoc.

Trzeciego czerwca br. odbyły się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz pierwszej pomocy. Prelekcję i warsztaty poprowadził p. Jonasz Najda. Udział w zajęciach wzięły klasy: 5a, 5b, 6b i 7a.

DSC01103

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId36a5d75c41

 


 

Podsumowanie Maratonu Zumby

Dzięki Maratonowi ZUMBY Rada Rodziców zakupiła : 

zumba wyniki

 


 

Zajęcia samoobrony dla kobiet

samoobrona sp 380

Urząd Dzielnicy Targówek zaprasza do udziału w zajęciach „Samoobrona dla kobiet”. Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 2019. Zapraszamy również na warsztaty z psychologiem pt. „Komunikacja z osobą agresywną”. Zajęcia oraz warsztaty odbywać się będą w 4 lokalizacjach na Targówku:

Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2

Zajęcia z samoobrony: 8, 15, 22, 29 czerwca 2019, godz. 08.00-10.00

Warsztaty z psychologiem: 8, 23 czerwca 2019, godz. 10.30-15.00

 

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 4

Zajęcia z samoobrony: 8, 15, 22, 29 czerwca 2019, godz. 11.00-13.00

Warsztaty z psychologiem: 9, 15 czerwca 2019, godz. 13.30-18.00

 

Szkoła Podstawowa nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6

Zajęcia z samoobrony: 8, 15, 22, 29 czerwca 2019, godz. 13.30-15.30

Warsztaty z psychologiem: 16, 22 czerwca 2019, godz. 08.30-13.00

 

Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I 7

Zajęcia z samoobrony: 25, 27 czerwca oraz 2, 4 lipca 2019, godz. 19.00-21.00

Warsztaty z psychologiem: 29, 30 czerwca 2019, godz. 09.00-13.30

 


 

Odwiedziny w klasie 1 c

Dziś odwiedziła nas mama jednego z uczniów. Czytała dzieciom książkę A. Milne "Kubuś Puchatek". 

IMG 20190604 105018

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId58fee3aab8

 


 

Dzień Mamy i Taty w klasie 1 c

21 maja w klasie 1c odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci wyrecytowały wiersze oraz zaśpiewały piosenki dla swoich rodziców. 

IMG 20190521 170554

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdd721fd2cc2

 


 

ULOTKA czerwiec2019

 


 

Rekrutacja do klasy 7 dwujęzycznej

Przypominamy, że dzisiaj rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej.

Rejestracja kandydatów trwa do 3 czerwca do godz. 15:00 i dostępna jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Rodzice przynoszą do sekretariatu szkoły wydrukowany i podpisany wniosek z dokumentami potwierdzającymi kryteria.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

Zapraszamy do zapisów

 


 

Konkurs plastyczny "Wiosna, ach to ty"

W kwietniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny "WIOSNA ACH TO TY". Zadaniem uczestników było stworzenie kukiełki Pani Wiosny. Wszystkie prace zostały ciekawie i starannie wykonane. Przez pewien czas wszystkie prace uczniów można było podziwiać na szkolnym holu. Serdecznie gratulujemy  wszystkim uczestnikom konkursu!

20190426 095301

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId62cbc93f1e

 


 

Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej - wycieczka klasy 2 a

Uczniowie klasy 2 a odwiedzili Zamek Królewski w Warszawie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach "Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej". Po krótkiej wizycie w pałacu Pod Blachą  uczniowie samodzielnie stworzyli prace plastyczne inspirowane eksponatami, o których wcześniej rozmawiali.

20190326 110726

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIddb49386d24

 


 

Zajęcia z recyklingu w klasie 2 a

Uczniowie klasy 2a podczas lekcji rozmawiali o ochronie środowiska, segregacji śmieci i recyklingu. Każde z dzieci przyniosło na zajęcia materiały, z których dzieci stworzyły "coś z  niczego":) Dzięki dużej wyobraźni uczniów powstały bardzo ciekawe prace. 

20190325 113110

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId750ae69861

 


 

Warsztaty plastyczne w klasie 2 a

Pod koniec marca uczniowie klasy 2a uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których powstały piękne dzieła sztuki:)

Na początku zajęć uczniowie mieli okazję podziwiać obrazy przedstawiające zwierzęta. Pani, która prowadziła zajęcia wytłumaczyła uczniom jak powinno się malować obrazy krok po kroku. Następnie każdy z uczniów wybrał obraz, który chce odwzorować i ... wszyscy przystąpili do pracy. Rysunki stworzone przez uczniów można było podziwiać na gazetce szkolnej przed salą lekcyjną.

20190320 112514

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId8f5d1953ec

 


 

Pieczone jabłka - zajęcia kulinarne w klasie 2 a

Podczas zajęć kulinarnych klasa 2a zrobiła przepyszne i zdrowe pieczone jabłka. Uczniowie dzielnie wydrążyli jabłka i nadziewali je zdrowymi pysznościami: żurawiną, rodzynkami, orzechami, miodem, powidłami... wszystkim, na co dzieci miały ochotę. Uczniowie z niecierpliwością czekali na swoje dzieła, które ze smakiem zostały szybko zjedzone.

20190306 121416

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId53211b2453

 


 

Zajęcia teatralne w klasie 2 a

W marcu klasa 2a uczestniczyła w bardzo ciekawych zajęciach teatralnych.  Podczas warsztatów uczniowie wcielali się w różne role. Dzieci wybierały rekwizyty i w parach odgrywali wymyślone przez siebie przedstawienie. Następnie zadaniem uczniów było odgrywanie widowni w kinie. Był to dzień pełen dobrej zabawy i dużej ilości śmiechu.

20190226 091110

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId0485a754d2

 


 

rekrutacja ogrd jordanowski

 


 

ULOTKA MAJ2019

 


 

Święto Patriotyzmu

IMG 20190502 114014

30.04.2019 r. w szkole odbyły się coroczne obchody ŚWIĘTA PATRIOTYZMU. Tematem przewodnim były ŚWIĘTA MAJOWE- HISTORIA I TRADYCJA. Tego dnia nauczyciele historii wraz z uczniami klasy 3g: Weroniką Sikorską, Mikołajem Słońskim i Kamilem Smykiewiczem, poprowadzili lekcje przypominając wydarzenia towarzyszące obchodom majowych świąt i rocznic: 1 MAJA - Święta Pracy, 1 Maja 2004 - 15 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2 MAJA - Święta Flagi RP, 3 MAJA - Święta Narodowego Trzeciego Maja. Lekcje zakończyły się tematycznym quizem konkursowym.

Wyniki quizu Święta majowe- historia i tradycja:
A) klasy 4-6
I miejsce -  klasa 5b
II miejsce-  klasa 4a
III miejsce- klasa 4c

B) klasy 7-8 + 3 gimnazjalne
I miejsce -  klasa 3h
II miejsce-  klasa 3g
III miejsce- klasa 8a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym Święta majowe- historia i tradycja. Dziękujemy za wszystkie prace konkursowe. Ten konkurs zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie. Wszystkie złożone prace zostaną nagrodzone dodatkową oceną z historii :)

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId5d3b2719eb

 


 

img20190430 15033332

 


 

Targwek FORUM Zdrowia 2019 ulotka DL B

 


 

Informujemy, że rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej w r. szk. 2019/2020 mogą składać do 31 maja 2019 r.:

 1. Podpisane zdjęcie (w formacie legitymacyjnym): imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) - obowiązkowo
 2. Wniosek o Kartę Ucznia oraz zdjęcie (podpisane imię i nazwisko) – złożenie tego wniosku jest dobrowolne. Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać we wrześniu kartę miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy dla ucznia szkoły podstawowej.

 

Wniosek o Kartę Ucznia - pobierz

 


 

Świąteczna paczka dla seniora

Wielkanoc już za nami, ale chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych dla seniorów z naszej dzielnicy, dla osób, które potrzebują takiej pomocy. Dziękuję uczniom klas: 5b, 3e, 3g, 3h oraz 8a i 8b. W pakowaniu paczek pomagali wszyscy: i uczniowie, i nauczyciele. Dzięki temu udało  się zrobić osiem paczek, które wręczyliśmy obdarowanym w Wielką Środę.

Serdeczne podziękowania kieruję też do nauczycieli  oraz dzieci, które podczas zajęć świetlicowych zrobiły ponad 80 kartek świątecznych, a życzenia wypisali uczniowie klasy 3e. Kartki te sprawiły ogromną radość podopiecznym OPS-u, osobom starszym i samotnym.

IMG 20190417 122512

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdc5d40568e5

 


 

ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W MILANÓWKU

W marcu i na początku kwietnia przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz Schroniska w Milanówku na Polesiu przy ul. Brwinowskiej. Schronisko  funkcjonuje już od ponad 30 lat, a od 1984 roku prowadzone jest przez Fundację im. 120-lecia Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Schronisko i Fundacja zostały założone przez małżeństwo  Zofii i Romana Witkowskich. Ich ideą było zapewnienie dożywotniej opieki zwierzętom, których właściciele zmarli lub ciężko  zachorowali i nie mogli dalej  opiekować się swym pupilem. Nadal wielu mieszkańców schroniska to starsze zwierzaki, wiele z nich zostało „osieroconych” przez opiekunów.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli karmę dla psiaków oraz dorzucili się do naszej skarbonki. Dnia 13 kwietnia wybrałyśmy się razem z Panią Olgą Kalicińską do schroniska, aby przekazać całą zebraną kwotę, czyli 750 złotych. 

IMG 20190413 100758

 


 

Zyczenia Wielkanoc

 


 

0001

 


 

Gra Miejska "Wstańcie, chodźmy!"

 Drogi uczniu Szkoły Podstawowej nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Warszawie!

Czy słyszałeś kiedyś o Poczcie Wielkich Polaków? Należą do nich królowie, wynalazcy, poeci, a także święci. Z pewnością masz ogromną wiedzę o nie jednym z ich. Jak dużo wiesz o św. Janie Pawle II - patronie szkoły do której uczęszczasz?

Weź udział w Grze Miejskiej „Wstańcie, chodźmy!” aby poszerzyć swoją wiedzę!

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają Cię do zabawy, w której dla każdego przewidziane są upominki, a zwycięscy otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Wstań, chodź i podejmij wyzwanie!

Przebieg gry:
9.00–9.50 – Msza Święta
10:15 – przejście grup wraz z opiekunami do punktów rozpoczęcia Gry
ok. 10:45 – start Gry
do ok. 14:30 – poruszanie się po punktach
od 14:00 – wspólny śpiew i zabawa, kawiarenka, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, poczęstunek
około godziny 16.00 – zakończenie

PS: Koniecznie obserwuj nas na Facebooku, gdzie będą umieszczane wskazówki, które mogą przydać się podczas rywalizacji.


Do zobaczenia!

 

Regulamin Gry Miejskiej

 


 

Harmonogram pracy szkoły w czasie egzaminów

Egzamin gimnazjalny (10 -12 kwietnia 2019 r.)

- klasy I-IV wycieczki, wyjścia, biegi miejskie, Kampinos, Park i Lasek Bródnowski

- klasy V -VIII mają wolne

Egzamin ósmoklasisty (15-17 kwietnia 2019 r.)

- klasy VII po egzaminach piszą egzaminy próbne, początek ok. godz. 12:30 w dużej sali gimnastycznej

 

15.04

- klasy młodsze wycieczki ( klasy 1-2 )

- pozostałe klasy mają wolne

 

16.04

-  „Jajo w sieci” przedstawienie w DK Świt (cena około 25 zł). Szkoła podstawowa i gimnazjum oddzielnie (różne godziny przedstawienia)

 

17.04

- klasy młodsze wycieczki (klasy 1-2)

- pozostałe klasy mają wolne
 

pismo prezydent

 


 

List

 


 

Strajk

 


 

Sałatka jarzynowa - zajęcia w klasie 2 a

Podczas zajęć kulinarnych "Garkolandia" uczniowie klasy 2 a wspólnie wykonali pyszną i zdrową sałatkę jarzynową.

Dzieci dowiedziały się co jest potrzebne do  wykonania sałatki i dzielnie przystąpiły do krojenia wszystkich składników: jajek, marchewek, selera, pietruszki, jabłek, ogórków i... pora. Krojeniu nie było końca! Wszystkie składniki zostały wrzucone do jednej dużej miski i doprawione. Uczniowie po skończonej pracy ze smakiem zjedli sałatkę. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest przepyszna! :)

20190220 125414

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId2d307877b5

 


 

Zabawa w projektantów w klasie 2 a

Po omówieniu tematu o dawnej modzie uczniowie mieli za zadanie przygotować się do zajęć technicznych. Dzieci przyniosły zdjęcia dawnych strojów balowych. Po omówieniu strojów, które były modne  w dawnych czasach uczniowie klasy 2 a wcielili się w rolę projektantów. Każdy pracował w skupieniu, starając się aby praca wyszła jak najładniej. Powstały wspaniałe projekty strojów balowych. Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Wszyscy sobie pomagali i dzielili się materiałami, które ze sobą przynieśli.

20190304 113220

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId01cd2ff7c8

 


 

"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek"

Po omówieniu lektury "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" klasa 2 a własnoręcznie stworzyła ze skarpetek własne stworki. Powstały bardzo ciekawe prace, z których uczniowie są bardzo dumni. Podczas zajęć uczniowie bardzo dobrze się bawili i pomagali sobie wzajemnie.

20190227 095819

 


 

"Zaczarowana zagroda"

Podczas omawiana lektury "Zaczarowana zagroda" uczniowie klasy 2 a zaprzyjaźnili się z  bohaterami książki i stworzyli piękne prace plastyczne i techniczne. Podczas omawiania lektury i wykonywania prac było wiele zabawy. Uczniom bardzo podobała się omawiana lektura. Polecamy każdemu zapoznanie się z przygodami pingwinów!

20190227 095705

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdb86da990c0

 


 

Pasty kanapkowe - zajęcia w klasie 2 a

Podczas jednych z  zajęć kulinarnych uczniowie klasy 2 a wykonali przepyszne i zdrowe pasty kanapkowe. Powstało ich aż 6!

Dla każdego znalazło się coś, co lubi najbardziej. Powstały pasty na słodko wykonane między innymi z bananów, masła orzechowego i awokado oraz pasty wytrawne do których wykonania potrzebne były jajka, rzodkiewki, ogórki, szczypiorek.

Dzieci dzielnie kroiły wszystkie składniki i ze smakiem zjadły kanapki z własnoręcznie wykonanymi pastami.

20190109 125616

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde3731625ed

 


 

Zajęcia w klasie 2 a

Podczas zajęć kulinarnych "Garkolandia" uczniowie klasy 2 a wykonali przepyszne i zdrowe batoniki "pychotki". 

Dzieci dzielnie kroili żurawinę, orzechy i rodzynki. Wszyscy dzielnie pracowali podczas zajęć. Zachęcamy wszystkich do wykonania tej pysznej przekąski.

Składniki:

125 g masła

pół szklanki cukru

2 łyżki kakao

2 łyżki miodu

1 cukier waniliowy

opakowanie płatków kukurydzianych (250g)

bakalie np. garść orzechów, garść rodzynek

można dodać również pokrojone śliwki suszone lub suszoną żurawinę

Sposób wykonania:

Masło rozpuszczamy w rondelku, dodajemy cukier, cukier waniliowy, miód i kakao. Mieszamy aby wszystkie składniki dokładnie się wymieszały. na koniec dodajemy płatki kukurydziane i bakalie, mieszamy.
Masę wykładamy do blaszki, wygładzamy powierzchnię, przyciskamy czymś ciężkim np. książkami po uprzednim zabezpieczeniu przed ich pobrudzeniem. 
Blaszkę odstawiamy w chłodne miejsce, po kilku godzinach możemy ją pokroić na batoniki. 

20190123 123802

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdff204c9b18

 


 

"Nietypowa" lekcja w klasie 1d

Lekcja matematyki nie zawsze musi odbywać się w ławce i w ciszy, gdzie każdy pracuje sam i sprawdza swoją wiedzę. U nas zadania z matematyki rozwiązywane są również w małych grupkach na dywanie. Taka forma pracy pozwala dzieciom na dyskusję oraz poznawanie różnych sposobów myślenia i rozwiązywania "zagadek" matematycznych. W zespołach można także zaobserwować tutoring rówieśniczy - dzieci uczą się od siebie nawzajem, a osoba, która potrafi rozwiązać dane zadania może wytłumaczyć innym osobom w grupie jak to zrobić.

IMG 20190328 145748

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId68a6df3b58

 


 

ULOTKAkwiecien2019

 


 

Dzień wiedzy na temat autyzmu

IMG 20190328 111408

 

2 kwietnia obchodzimy Światowy dzień wiedzy na temat autyzmu. 

W ramach solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele przychodzą ubrani na NIEBIESKO. 

Prosimy wychowawców o wyświetlenie krótkich filmów w celu przybliżenia tematu autyzmu, pt. : "Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz" - fundacja JiM; "Autyzm, zespół Aspergera nieśmiałość, odmienność, tolerancja w klasie"; "Autyzm wprowadza zmysły w błąd-zachowania". 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId1ad2cdf2b0

 


 

MARATON ZUMBY A3

 


 

Wycieczka klasy 1d

We wtorek 19.03.2019r. byliśmy na wycieczce w Starej Prochowni na warsztatach „Teatr cieni”. Zajęcia podzielone były na dwie części: w pierwszej, dwuosobowe grupy wymyślały bajki i tworzyły do nich kukiełki, a w drugiej części odbywały się mini spektakle. Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, co mogliśmy zobaczyć podczas tworzenia postaci oraz przedstawień. Po warsztatach uśmiech nie znikał z twarzy dzieci, a kukiełki powędrowały z nami do szkoły.

IMG 20190319 100133

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId60b581ec21

 


 

Swiatowy Dzien Wody

 


 

ULOTKA marzec2019 A.Boczarowski

 


 

Wspieraj bezdomnych przyjaciół!

pieski

Zbiórka na rzecz Schroniska dla zwierząt w Milanówku

Wszystkich, których interesuje los potrzebujących zwierząt, zapraszamy do zbiórki na rzecz Schroniska dla zwierząt w Milanówku. Zbieramy przede wszystkim karmę suchą i mokrą. Ponadto codziennie możecie dorzucić grosz do skarbonki, a zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na zbudowanie nowego wybiegu i boksu dla piesków.

Zbiórka trwa do 5 kwietnia.

Karmę prosimy przynosić do sali 72, a pieniądze można wrzucić codziennie do skarbonki, z którą chodzą gimnazjaliści.

Magdalena Kotarbińska

 


 

Plan pracy w rekolekcje ( 1-3 kwietnia 2019r.):

Poniedziałek (1.04) Wtorek (2.04)

 • Klasy 1b, 1c, 1d, 2a

 8:00 – 9:30 zajęcia lekcyjne, następnie wyjście do kościoła (po powrocie nie ma zajęć), świetlica

 • Klasy 1a, 2b, 2c

9:30 wyjście do kościoła na rekolekcje, po powrocie zajęcia lekcyjne do 13:00, świetlica

 • Klasy 4-6

lekcje od godz. 8:00 do 11:30

rekolekcje o godz. 12:00

 • Klasy 7-8 i oddziały gimnazjalne

Lekcje od godz. 8:00 do 12:55

Rekolekcje o godz. 13:30

 

            Środa (3.04)

 • Klasy 1b, 1c, 1d

o 9:30 wyjście do kościoła na rekolekcje, po powrocie zajęcia lekcyjne do 13:00, świetlica

 • Klasy 1a, 2a, 2b, 2c

 8:00 – 9:30 zajęcia lekcyjne, następnie wyjście do kościoła (po powrocie nie ma zajęć), świetlica

 • Klasy 4-8 i oddziały gimnazjalne

lekcje do 11:30, potem Msza Św. o godz. 12:00

 


 

Biblioteka te jest kobiet

 


 

ULOTKAmarzec2019

 


 

Plakat lato 2019 1

 


 

Poranek muzyczny

15 stycznia klasa 2 a wybrała się na wycieczkę do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej na Poranki Muzyczne. Uczniowie mieli okazję posłuchać koncertu "Zapraszamy do tańca". Dzieci z zaciekawieniem i wielkim skupieniem wysłuchali wszystkich utworów. Klasa chętnie odpowiadała na pytania dotyczące muzyki. Mieliśmy okazję podziwiać piękną choinkę, przy której zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

20190115 113507

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde50fd451be

 


 

Klasa 2 a w Hulakula

8 stycznia klasa 2 a wybrała się do Hulakula na lekcję WF w kręgielni oraz wizytę w sali zabaw. Zajęcia odbyły się pod okiem instruktora, który wprowadził dzieci w tajniki gry. Podczas lekcji został przeprowadzony mini turniej bowlingowy, podczas którego uczniowie zostali nagrodzeni medalami.

Następnie klasa grzecznie przeszła do sali zabaw, gdzie wszyscy korzystali z kolorowych zjeżdżalni i labiryntów. Był to bardzo aktywny dzień, pełen śmiechu i radości.

20190108 114738

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId6bab674b55

 


 

Zajęcia kulinarne w klasie 2 a

W styczniu podczas zajęć kulinarnych klasa 2 a przypomniała sobie, jak prawidłowo nakrywać do stołu. Po wspólnym omówieniu zasad zachowania przy stole uczniowie w grupach przystąpili do wykonania swojego wymarzonego nakrycia.

Dzieci świetnie się przy tym bawiły i zgodnie ze sobą współpracowały.

20190102 122323

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId9db330f440

 


 

Walentynki w klasie 2 c

W dniu 14 lutego klasa 2 c świętowała walentynki malując serca - radości nie było końca.

14022019318

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdaf012d6905

 


 

Walentynki w klasie 1d

U nas ten dzień był trochę nietypowy. Zamiast tworzyć i wysyłać walentynki przygotowaliśmy dla siebie zdrową i pyszną sałatkę, którą wspólnie zjedliśmy z przyjaciółmi ze szkolnej ławki. Bo Walentynki to nie tylko dzień miłości ale w naszej klasie to także dzień przyjaźni. Przy okazji przypomnieliśmy sobie, jakie są zasady dobrego zachowania podczas jedzenia posiłków.

IMG 20190214 140808

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId9fb356dbd5

 


 

Walentynkowy Quiz Biblioteczny

 


 

"Mowa nienawiści" zajęcia dla dzieci w klasie 1D

W związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska, przed feriami w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia o tym, co to jest przemoc i jak sobie z nią radzić.

W klasie 1D rozmawialiśmy o tym co to jest przemoc, jakie są jej rodzaje (fizyczna, psychiczna i emocjonalna), z jaką przemocą dzieci spotkały się do tej pory.  Później w grupach przygotowywaliśmy scenki o tym jak należy reagować jeśli ktoś chce nas skrzywdzić i co powinniśmy wtedy powiedzieć. Mamy nadzieję, że takie zajęcia pozwolą znaleźć uczniom metody rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy wobec drugiej osoby.

IMG 20190125 143346

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId96aa3d83eb

 


 

Pożegnianie kolegi

Pożegnanie naszego kolegi, który zmienia miejsce zamieszkania oraz szkołę. Były słodkości, laurki, uściski. Janku, będziemy tęsknić! 

Resized 20190125 123117

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdd71735e75b

 


 

Cztery pory roku w klasie 1d

W piątek 11.01.2019r. na lekcji podsumowaliśmy naszą tygodniową naukę o porach roku w formie kolażu. Dzieci pracowały w 4 zespołach utrwalając zdobyta widomości oraz szlifując swoje umiejętności pracy w grupach. Zespoły przedstawiały na kartonie swoje pory roku, korzystając z wycinków z czasopism i własnych rysunków, biorąc pod uwagę takie zagadnienia, jak charakterystyczne cechy krajobrazu, pogoda, zajęcia ludzi. Na koniec wyznaczone przez grupy osoby opowiadały o swoim kolażu całej klasie.

Tak powstały plakaty, które ozdabiają naszą klasę.

IMG 20190111 135942

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId4f3a7051a1

 


 

Rekrutacja uzupełniająca do Programu „Zima w Mieście” 2019

Szczegóły w załączniku

Rekrutacja uzupełniająca

 


 

Zdrowy posiłek - zajęcia techniczne w klasie 3 g

Na ostatnich zajęciach technicznych klasa 3 Gimnazjum robiła pyszne sałatki, koreczki i tortille. Było smacznie, zdrowo i kolorowo...

20190110 093302

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIda64774ba12

 


 

Klasa 2 c w fabryce bombek

12 grudnia klasa 2 c wzięła udział w wycieczce do fabryki bombek w Sulejówku. Dzieci świetnie bawiły się podczas pokazów produkcji bombek, a w czasie warsztatów miały okazję stworzyć własne ozdoby choinkowe.

DSCN0569

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId90aea0ccd7

 


 

ulotka styczen2019 A.Boczarowski

 


 

Uwaga!

Zmiana terminu zebrania.

 Decyzją Rady Pedagogicznej został zmieniony termin zebrania podsumowującego klasyfikację śródroczną uczniów.

Zebranie to odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019r.(środa) o godz. 17.30. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.


 

Orszak Trzech Króli

Jak co roku w naszej Dzielnicy w dniu 6 stycznia odbędzie się Orszak Trzech Króli.

O godz 12:00 zacznie się mszą świętą w Kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. Wysockiego 8, a po jej zakończeniu przy śpiewie kolęd Orszak przejdzie ul. Wysockiego, zrobi nawrót i zakończy się na miejscu startu.

Zapraszamy do udziału rodziców z dziećmi.

 


 

Bal karnawałowy

Wspólne zabawy, tańce i konkursy.

1

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdd2b95f7809

 


 

Wigilia w klasie 1 c

IMG 20181219 173252

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId1b20d485aa

 


 

Wspólne kolędowanie i laureatki konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

IMG 20181219 114948

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7f47834142

 


 

Klasa 1 c w Centrum Nauki Kopernik

1

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde754162512

 


 

Wigilia w klasie 2 a

18 grudnia był dla klasy 2 a bardzo ważnym dniem. Po lekcjach odbyła się Wigilia klasowa. Odwiedzili nas rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem - niespodzianką. Nasi  goście z uśmiechami na twarzach obejrzeli przygotowany przez dzieci występ, po którym wszyscy złożyli sobie życzenia. Po przedstawieniu wyjęliśmy z pudełek upieczone wcześniej pierniczki i przygotowaliśmy produkty potrzebne do dekoracji. Wszyscy chętnie zabrali się do pracy i ozdabiali pierniczkowe ozdoby na choinkę. W tle słychać było świąteczne piosenki a klasa pięknie pachniała świątecznymi potrawami. Wszyscy mieli okazję spróbować przyniesionych przez uczniów i rodziców smakołyków. Był to bardzo miły wieczór.

20181218 174100

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId57e60da817

 


 

"Dziecięce znaki wolności" w Zamku Królewskim

18 grudnia klasa  2 a uczestniczyła w zajęciach „Dziecięce znaki wolności”, które odbyły się w Zamku Królewskim.  Lekcja odbywała się na tle wystawy „Znaki wolności”. Podczas zajęć poznaliśmy losy naszych rówieśników w czasach, kiedy Polski nie było na mapie. Szukaliśmy ukrytych w dziełach sztuki, symboli mówiących o dążeniu do niepodległości. Zrozumieliśmy, że „patriotyzm”, to nie tylko walka na froncie, ale to też polska poezja, malarstwo, rzeźba, to też postawa jaką prezentowali zwykli obywatele aby odbudować niepodległą Polskę. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas zajęć i z chęcią odpowiadali na pytania.

Tego dnia mieliśmy także okazję podziwiać piękną choinkę, przy której zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie :)

20181218 112339

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId15e6c37d55

 


 

Tworzenie klasowej piosenki

Klasa 1D uczestniczyła w muzycznych zajęciach, na których tworzyliśmy naszą klasową, świąteczną piosenkę. Podczas nietypowej lekcji muzyki ułożyliśmy tekst piosenki, a potem układaliśmy akompaniament na instrumentach perkusyjnych. Każda grupa mogła grać na innych instrumentach, a dwie dziewczynki wcieliły się w rolę piosenkarek.

To była niesamowita lekcja muzyki

Świąteczna piosenka

autor: klasa 1D 

Już nadchodzą święta.

To radosny czas.

Za oknem pada śnieg.

Choinkę ubrać czas.

Ref: Rozpakowujemy prezenty, a Mikołaj uśmiechnięty.

Już nadeszły Święta,

dzieci cieszą się.

Rodzina się spotyka,

opłatkiem dzielimy się.

20181219 121924

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7bf6dba50e

 


 

Pieczenie pierniczków

12 grudnia uczniowie klasy 2 upiekli piękne, pachnące pierniczki. Dzieci na początku zajęć dowiedziały się jakie składniki są potrzebne do wykonania pierników. Każdy z uczniów dokładnie zapoznał się z przepisem na te pyszne ciasteczka. Uczestnicy koła kulinarnego "Garkolandia" dzielnie wałkowali ciasto i wycinali wybrane przez siebie kształty. W klasie i szkole zapachniało świętami:)

Po upieczeniu, część pierniczków została schrupana przez dzieci a reszta ciastek czekała do czasu Wigilii klasowej na dekorowanie. Był to bardzo przyjemny i smakowity dzień. Dziękujemy mamom za przygotowanie ciasta na pierniczki!

20181212 120935

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId1fbcff2f0e

 


 

Mikołajki w klasie 2 a

6 grudnia do klasy 2 a zawitał Mikołaj i schwał w szafce każdego z uczniów miłą słodką niespodziankę. Dzieci ze smakiem osłodziły sobie poranek po wizycie na basenie i z uśmiechem składały ukryte w czekoladowych figurkach zabawki.

Dziękujemy Mikołaju za niespodziankę i czekamy na Ciebie 24 grudnia!

20181206 111201

20181206 111214

 


 

orszak 2019

 


 

ulotka styczen2019

 


 

Zbiórka Żywności i Świąteczna Paczka

W grudniu trwała też zbiórka żywności. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zupełnie bezinteresownie przynosili produkty spożywcze: kasze, makarony, mąkę, cukier, konserwy i słodycze.

Wszystkie te rzeczy zostały zapakowane razem z produktami zakupionymi z funduszy uzyskanych podczas kiermaszu.

W piątek, 14 grudnia młodzież z klas 3e i 8a udała się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. św. Wincentego i zaniosła dwanaście paczek żywnościowych i cztery  dodatkowe z cieplutkimi kocami. Własnoręcznie młodzież mogła wręczyć pięć paczek starszym osobom, które chcąc nas ugościć, jak niezwykle sympatyczny pan Jan z ul. Wyszogrodzkiej, częstowały nas zupą bądź herbatą. Uczniowie zapoznali się też z pracą ośrodka pomocy i dowiedzieli się, że mogą również pracować w nim jako wolontariusze, którzy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji.

Wszystkim, którzy włączyli się we wszystkie akcje świąteczne, przynieśli produkty na kiermasz lub na zbiórkę żywności, uczniom klasy 1b, przygotowującym kartki świąteczne dla seniorów oraz uczniom klasy 3e, 3b pakującym prezenty oraz grupie, która w piątek odwiedziła ze mną seniorów z naszej dzielnicy, serdecznie dziękuję.

1402

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId3a95d51155

 


 

Andrzejki

30 listopada klasa 2 a miło zaczęła dzień zabawami andrzejkowymi. Tego dnia odwiedziły nas mamy, które w ciekawy sposób przeprowadziły wróżby. Poznaliśmy tradycje wróżb andrzejkowych, a następnie podczas zabawy wśród salw śmiechu  odgadywaliśmy swoją przyszłość. Była wróżba z butami i butelką, z symbolami, losowanie przyszłych zawodów oraz przekłuwanie balonów. Wszystkie zabawy budziły mnóstwo emocji i radości. Było to bardzo miłe rozpoczęcie dnia! :)

20181130 084308

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId078c44c818

 


 

Liczby w kolorach - zabawy matematyczne

Na dzisiejszych zajęciach (12.12.2018) klasa 1d mogła pierwszy raz skorzystać z nowo zakupionych przez szkołę klocków: "Liczby w kolorach" ( każdy klocek oznacza inną liczbę, która jest równa jego długości).

Dzięki tej pomocy dydaktycznej uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności dodawania i odejmowania do 10, a przy tym świetnie się bawić i współpracować ze sobą w małych grupach.

Na pewno jeszcze nie raz będziemy z nich korzystać :)

20181212 133859

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdfc9cf86ac5

 


 

Kiermasz Świąteczny

Dnia  4 grudnia w naszej szkole odbył się Wielki Kiermasz Świąteczny. Wszystkie klasy, nawet te najmłodsze,  zaangażowały się w przygotowanie swoich stoisk, reklamowanie produktów i oprawę plastyczno-muzyczną. Atmosfera była radosna i świąteczna. Chyba wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły poczuli, że zbliżają się święta.

Klasy podzieliły się dochodem z kiermaszu i dzięki temu udało nam się zebrać ogromną kwotę trzech tysięcy czterystu złotych, które przeznaczyliśmy na zakup produktów do paczek dla seniorów oraz dzieci z naszej szkoły. Ponadto każda z osób potrzebujących z naszej szkoły otrzyma bon towarowy na zakupy w centrum handlowym.

1

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdd7bc7915f6