orzelbaner
 
dsd

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły przy POTWIERDZANIU WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – składają kandydaci, którzy  są na liście zakwalifikowanych:

- druk potwierdzenia woli zapisu (podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych)

- wniosek na  Kartę Ucznia (bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy) - dobrowolne

- 2 zdjęcia legitymacyjne ( podpisane : imię i nazwisko, data urodzenia, pesel i adres zamieszkania) – drugie zdjęcie nie jest wymagane, jeśli rodzice nie składają wniosku na bezpłatną kartę miejską dla ucznia

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w bibliotece (I piętro)  w dniach 20 kwietnia od godz. 13:00 do 27 kwietnia godz. 16:00